Konjunktura na českém realitním trhu

Český realitní trh zažívá svou konjunkturu. Faktory, které pokračující růst táhnou, jsou zejména dostupné hypotéky, výhled zvýšení DPH pro bytovou výstavbu a celkový optimismus obyvatel podmíněný ekonomickým růstem.

Konjunktura na českém realitním trhu


***tisková zpráva společnosti Central Group

Český realitní trh zažívá svou konjunkturu. Faktory, které pokračující růst táhnou, jsou zejména dostupné hypotéky, výhled zvýšení DPH pro bytovou výstavbu a celkový optimismus obyvatel podmíněný ekonomickým růstem.

Hlavním trendem na českém realitním trhu je trvající příklon k vlastnické formě bydlení. Tento trend je nejmarkantnější na pražském trhu, který je v rámci celé ČR zdaleka nejsilnější.

Setrvale vysoká úroveň poptávky po vlastnickém bydlení je podmíněna především setrvale příznivou situací úrokových sazeb na trhu hypoték. „Více než 60% našich klientů využívá při pořízení bydlení hypoteční úvěr,“ potvrzuje Aleš Novotný, výkonný ředitel společnosti CENTRAL GROUP, která je největším stavitelem bytů a domů u nás. Hypoindex Fincentra serveru iDnes, který udává vážený průměr úrokových sazeb hypotéčních úvěrů, se po mírném růstu v prvé třetině roku ustálil na hodnotách mírně nad 4% p.a. Aktuální srpnová hodnota tohoto indexu činí 4,25%. Trendem přitom je příklon ke krátkým obdobím fixace úrokové sazby. To svědčí o velké důvěře spotřebitelů ve stabilitu měny a úrokových sazeb.

Dalším důležitým faktorem, který aktuálně táhne poptávku po nových bytech a rodinných domech, je očekávání dalšího vyvolaného nárůstu cen na trhu. „V nejbližším období bude silně ovlivňovat poptávku a ceny plánované zvýšení DPH pro bytovou výstavbu,“ uvádí Novotný. Výjimka sjednaná v rámci integrační smlouvy s EU, která umožňuje účtovat u bytové výstavby sníženou sazbu DPH, končí rokem 2007. Počínaje 1.1.2008 bude i pro obytnou výstavbu platit základní, tedy 19%, sazba DPH. „Výjimky využije jen ten, kdo bude mít do konce roku 2007 postaveno, takže je nejvyšší čas se koupí začít reálně zabývat,“ doplňuje Novotný.

Díky celkovému optimismu, podmíněnému příznivou ekonomickou situací, přetrvává i poptávka po bytech a rodinných domech jako investiční příležitosti. Podle odhadů společnosti CENTRAL GROUP asi 30% klientů pořizuje nový byt či dům jako investici.

Velmi častými zájemci o pořízení vlastního bydlení „v novém“ jsou také nájemci bytů v panelových obecních domech, které každým rokem stále více dosluhují . Je zřejmé, že na jejich komplexní revitalizaci nejsou ani v dohledné době nebudou finanční prostředky. Jak dále uvádí Aleš Novotný, nemalý vliv na ceny bytů a domů bude také zcela jistě mít plánovaná deregulace nájemného. Ministerstvo pro místní rozvoj totiž nedávno připustilo, že v původních podkladech vycházelo ze starších údajů o cenách bytů. Díky tomu, že ministerstvo aktualizovalo své cenové podklady, se budou průměrné nájmy zvedat podstatně rychleji, až o téměř 20%.

Z hlediska spotřebitelských preferencí se těžiště zájmu postupně od startovních bytů přesouvá k bytům prostornějším. Nejžádanější jsou aktuálně byty dispozic 2+kk a 3+kk, nejprodávanější rodinné domy mají dispozici 5+1 s garáží. Rostoucí význam spotřebitelé přisuzují architektonickému a funkčnímu řešení interiéru, stejně jako kvalitní architektuře staveb jako celku. Ukazuje se, že narůstá počet klientů, kteří jsou ochotni si za kvalitní architekturu zaplatit.

Ceny nových bytů a domů i nadále rostou. Nejstrmější nárůst cen samozřejmě zaznamenává Praha, čímž se dále prohlubuje cenový odstup mezi ní a ostatními regiony. I v rámci pražské aglomerace jsou však rozdíly v cenách citelné. Stále více se u spotřebitelů prosazuje hledisko kvality lokality. Kvalitní rezidenční lokality mohou vykazovat i více než 10% meziroční nárůst cen. Příkladem může být Nové Zahradní Město v Praze 10, kde společnost CENTRAL GROUP nyní realizuje poslední etapu výstavby. Spotřebitelé velmi citlivě vyhodnocují dopravní dostupnost lokality, její občanskou vybavenost a také rezidenční tradici a prestiž.

Dalším faktorem vyvolávajícím růst ceny je trend zvyšování úrovně provedení bytů a domů. Stále více se prosazuje zájem klientů o vyšší standard vnitřního vybavení. „Naši klienti si uvědomují, že bydlení je životní investice. Chtějí proto kvalitní produkt a jsou ochotni si za kvalitu připlatit,“ říká o tom Aleš Novotný. Developerské společnosti vycházejí tomuto trendu vstříc. Například společnost CENTRAL GROUP nyní již v základní ceně svých bytů a domů nabízí luxusní provedení koupelen, plovoucí podlahy, zabezpečovací zařízení, nadstandardní vnitřní dveře a zárubně, bezpečnostní vstupní dveře a řadu dalších nadstandardních položek.

Současně také ceny tlačí vzhůru růst cen stavebních prací vyvolaný růstem cen energií a zejména zesilující konjunkturou tohoto odvětví. Velmi negativně se do cen promítají také rostoucí ceny pozemků. Ceny stavební pozemků se zvyšují zejména z toho důvodu, že se v kvalitních rezidenčních lokalitách velice rychle stávají úzkoprofilovým zbožím.

Komentáře