Krize zpomaluje nárůst platů v České republice

ČNOPK vydala společně s poradenskou společností Kienbaum Management Consultants již po desáté Studii k odměňování. Tato publikace je založena na průzkumu zaměřeném na odměňování v praxi a prováděném mezi společnostmi s mezinárodní účastí v České republice.

Krize zpomaluje nárůst platů v České republice


Výsledky této nové studie ukazují, že platy v ČR rostly i nadále, avšak pomaleji než v předešlém roce. Kvalifikované pracovní síly jsou naopak oproti loňskému roku podstatně dostupnější.

Letošního průzkumu se zúčastnilo celkem 65 firem nejrůznějších velikostí, působících v rozdílných odvětvích hospodářství a různých regionech. I tento rok pokračoval trend z minulých let: platy stále rostly. Vlivem hospodářské krize byl však jejich nárůst pomalejší než v roce předchozím. Ve zkoumaném období od 1. 9. 2008 do 1. 9. 2009 vzrostly platy průměrně o 7 procent, vloni to bylo průměrně o 8,2 procenta. Nadprůměrně stouply mzdy například v metalurgickém, textilním či elektrotechnickém průmyslu.

Podle studie jsou průměrné nejvyšší mzdy vypláceny v oborech chemický a farmaceutický průmysl, energetika a potravinářský průmysl. Co se regionálního rozdělení týče, nabízí nejvyšší platy tradičně Praha, následovaná středními Čechami a jižní Moravou.

Dostupnost kvalifikovaných sil se oproti předešlému roku zlepšila. V předchozím období referovalo o nedostatku kvalifikovaných pracovníků 76 procent firem. V tomto období jich výrazně ubylo a s dostupností kvalifikovaných pracovníků nebylo tentokrát spokojeno pouhých 25 procent respondentů. Hledání personálu je nejtěžší především ve východních a západních Čechách.

Studie k odměňování, kterou každý rok vydává Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) ve spolupráci s poradenskou společností Kienbaum Management Consultants, se věnuje struktuře platů, situaci na trhu práce a dostupnosti kvalifikovaných pracovních sil. Studie nabízí nejen analýzu četných faktorů ovlivňujících strukturu platů vrcholového managementu, vedoucích a odborných pracovníků a kvalifikovaných dělníků ve firmách s mezinárodní účastí, ale i přímé srovnání platové situace v České republice, Maďarsku a na Slovensku.

Studii k odměňování 2009/2010 si můžete objednat na www.dtihk.cz.

Komentáře