KTC Data nabízí řešení pro přenos popisů pracovních pozic do SAPu

Česká společnost KCT Data představuje řešení, které umožňuje stažení „job descriptions“ z Národní soustavy povolání do firemního SAP systému.

KTC Data nabízí řešení pro přenos popisů pracovních pozic do SAPu


Každá firma by měla být připravena na organizační změny, přitom velmi málo z nich disponuje potřebnými informacemi o tom, kteří ze zaměstnanců jsou pro firmu klíčoví. Jednou z možností, jak potřebná data získávat, je Národní soustava povolání. Personalisté zde najdou informace o potřebách pracovního trhu včetně podrobných popisů jednotlivých povolání a požadovaných kompetencí, tzv. job descriptions, nicméně tento způsob práce s objemnými informacemi pro ně znamená poměrně velkou administrativní zátěž. Proto společnost KCT Data přichází s novým řešením. V reakci na požadavky zákazníků vytvořila systém, který přenese popisy pracovních míst z databáze Národní soustavy povolání do SAPu.

„Cílem našeho produktu je umožnit klientům implementaci popisů pracovních pozic prezentovaných v rámci projektu Národní soustava povolání v jejich podnikových informačních systémech s následným využitím ve všech dotčených personálních procesech,” říká ředitel společnosti KCT Data Pedro Gomez. „Nové řešení od KCT Data přináší podnikům přidanou hodnotu spočívající v automatizaci, elektronizaci, možnosti hromadného zpracování analýz v reálném čase, bez přepisování, bez chyb, pokud možno na stisk jednoho tlačítka,” dodává Gomez.

Celý produkt je připraven s využitím standardních funkcionalit SAPu, přičemž minimální požadovaná verze je 4.7. Základním pracovním prostředím při správě přenesených popisů pracovních pozic je SAP GUI. Data se ukládají na desítkách míst v SAPu, všechna se ale vztahují k objektu PROFESE.

Nový systém umožní vnitřně propojit organizační management, vytvoří systematický přehled pracovních míst, kategorizuje pracoviště a pracovní rizika s konkrétními zaměstnanci. Personalisté a manažeři tak získají rozsáhlou informační základnu pro realizaci dalších procesů spojených například s výběrem a náborem nových uchazečů o zaměstnání, odměňováním či vzděláváním a rozvojem.


Úvodní foto: © vichie81 - Fotolia.com
Komentáře