Kvados získal zakázku ČEZ Romania

Kvados získal zakázku ČEZ Romania


Kvados podepsal smlouvu o implementaci mobilního řešení myAVIS Field Service s ČEZ Romania. Kontrakt se týká komplexního zajištění odečtové služby elektroměrů na území Rumunska ve správě společnosti ČEZ.

Kompletní změna systému vyúčtování odebrané energie, jíž je řešení myAVIS součástí, znamená pro 1 371 000 zákazníků ČEZ Romania přechod na moderní způsob vyúčtování s pravidelnou odečtovou službou. Stávající řešení, které bylo provozováno do konce roku 2006, používalo ruční odečty do papírových formulářů s vysoce lidsky i finančně náročným způsobem přenosu dat a jejich zpracování. Implementace SW myAVIS je součástí komplexu opatření pro snížení netechnických ztrát v distribuční soustavě.

Nové řešení předpokládá zajištění odečtů 141 odečítači a 40 techniky odečtů, kteří spolu s mobilními terminály Symbol budou po řízených trasách obcházet jednotlivá měřicí místa a snímat data z elektroměrů. V této souvislosti bude také odčítač na místě vyhodnocovat stav měřicího místa a případné anomálie bude rovněž zadávat do řešení myAVIS. Standardní přenosovou cestou jsou data přenášena do serverové části řešení myAVIS a odtud obousměrným interfacem přenášena do sedmi krajských oddílů, ve kterých jsou v systému GECOP fakturována. Společnost ČEZ Romania plánuje postupné zrušení systému GECOP a přechod na standardní skupinové řešení SAP, s čímž je při analýze a implementaci řešení myAVIS také počítáno.

Řešení myAVIS Service Server je provozováno na clusteru IBM s externím diskovým polem. Operační systém je Windows 2003 server 64 bit Enterprise Edition a databázová platforma je SQL 2005 64 bit server. Terénní pracovníci používají mobilní zařízení Symbol řady 9040k s instalovaným mobilním klientem myAVIS Service. Klientská část řešení je plně lokalizována do rumunského jazyka.

Komentáře