Letní škola data miningu SPSS s lektory ČVUT

Společnost SPSS CR pořádá letní školu data miningu, která proběhne ve dnech 7. - 11. září 2009. Novinkou výuky letošního třetího ročníku je účast lektorů z Katedry teoretické informatiky, Fakulty informačních technologií ČVUT.

Letní škola data miningu SPSS s lektory ČVUT


Ti seznámí účastníky kurzu s poznatky výzkumu dataminingových algoritmů ve skupině Výpočetní inteligence (CIG ČVUT). Kurz je současně příslibem spolupráce SPSS CR a ČVUT.

Data mining je analytická metodologie získávání (dolování, vytěžování) skrytých a užitečných informací z databází a souborů pro účely prediktivních analýz a rozhodování.  Používá se jak v komerční sféře (například v marketingu při rozhodování, které klienty oslovit dopisem s nabídkou produktu), tak ve vědeckém výzkumu (například při analýze genetické informace), ale i v jiných oblastech (například při monitorování aktivit na internetu s cílem odhalit činnost potenciálních škůdců a teroristů).

„Význam data miningu neustále stoupá, proto připravujeme na nově vzniklé Fakultě informačních technologií ČVUT magisterský obor Znalostní inženýrství. Tento obor bude studenty systematicky připravovat po teoretické i praktické stránce mimo jiné i na povolání v oblasti data miningu. K tomu přispěje významnou měrou právě intenzivní spolupráce s SPSS CR," říká Pavel Kordík z Katedry teoretické informatiky ČVUT.

Lektoři SPSS CR ze zkušenosti předpokládají největší zájem o demonstrování konkrétních příkladů firemního data miningu s využitím softwaru PASW Modeler (dříve pod jménem Clementine). Jan Řehák, ředitel SPSS CR, dodává: "Účast specialistů z Katedry teoretické informatiky obohatí naši letní školu o nejnovější přínosy teoretických prací, tím poskytneme účastníkům kromě dnešních praktických znalostí i pohled do budoucnosti oboru."

Komentáře