Přihlášky do soutěže "změna v zásobování elektrickou energií" prodlouženy do 30. listopadu 2012

Lhůta pro podání přihlášek do CODE_n13 Contest, soutěže obchodních řešení na téma „Smart Solutions for Global Challenges“, byla prodloužena do 30. listopadu 2012.

Přihlášky do soutěže "změna v zásobování elektrickou energií" prodlouženy do 30. listopadu 2012


CeBIT Hannover

Start-upy a mladé podniky z více než 20 zemí již zaregistrovaly svá řešení na téma změna zásobování elektrickou energií. 50 nejlepších soutěžících se může na veletrhu CeBIT 2013 prezentovat zdarma. Kromě toho na ně čeká peněžitá odměna. Vítěze vybere mezinárodní porota složená z předních odborníků.

Od App po neutralizaci CO2 přes inteligentní řízení vytápění pomocí cloud computingu až po software pro E-Learning pro uvědomělé využívání energie: Rozmanitost již přijatých přihlášek do soutěže CODE_n13 Contest je velká. Stejně pestrý je původ účastníků soutěže: Do soutěže se přihlásily Start-ups z Alžírska a Egypta stejně tak jako mladé podniky z Řecka, Brazílie a USA.

Podniky, které byly založeny nejdříve v roce 2006, mají až do 30. listopadu 2012 šanci se do soutěže přihlásit na adrese www.code-n.org. Na každého ze dvou vítězů čeká peněžitá odměna ve výši
15 000 eur. Mimo to budou uděleny mimořádné ceny firmy Dell (10 000 eur za nejlepší Business aplikaci založenou na Windows 8) a platformě Seedmatch (Crowdfunding pro tři německé finalisty).

Komentáře