Linux u Novellu roste, ale stále negeneruje ani pětinu celkových tržeb

Linux u Novellu roste, ale stále negeneruje ani pětinu celkových tržeb


Novell oznámil finanční výsledky za třetí fiskální čtvrtlet. Novell za toto čtvrtletí vykázal čisté tržby 243 milióny dolarů, zatímco za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2006 vykázal tržby 236 miliónů dolarů.

Ztráta z operací za třetí fiskální čtvrtletí roku 2007 je 10 miliónů dolarů, zatímco za třetí fiskální čtvrtletí roku 2006 vykázala společnost ztrátu z operací ve výši 40 miliónů dolarů.

Upravený zisk z operací ve vyjádření, které neodpovídá principům GAAP, za třetí fiskální čtvrtletí 2007 je 12 miliónů dolarů. Ve stejném čtvrtletí předcházejícího roku dosáhla společnost non-GAAP upraveného zisku z operací ve výši 6 miliónů dolarů.

Za třetí fiskální čtvrtletí roku 2007 zaznamenal Novell tržby z řešení otevřené platformy 22 milióny, z toho 21 miliónů bylo z linuxových produktů, což je 77procentní meziroční nárůst. Fakturace v souvislosti s linuxovými produkty byla 38 miliónů dolarů, což je 95procentní meziroční nárůst. Tržby z produktů pro správu identit a zabezpečení dosáhly 30 miliónů, z toho řešení správy identit a přístupu vygenerovala 27 miliónů, což je 2procentní meziroční nárůst. Tržby z produktů pro správu systémů a prostředků dosáhly 35 miliónů, což je 4procentní meziroční nárůst. Tržby podnikové jednotky Workgroup poklesly proti stejnému období o rok dříve o 2 procenta na 83 milióny dolarů.

Vedení společnosti Novell počítá s následujícím vývojem finančních výsledků: Čisté příjmy za celý fiskální rok 2007 by se měly pohybovat mezi 925 a 955 milióny dolarů. Upravený zisk z operací ve vyjádření, které neodpovídá principům GAAP, by měl překročit dříve zveřejněný výhled mezi vyrovnaným výsledkem a 10 milióny dolarů.

Komentáře