Livingston inovuje svou nabídku služeb a pronájímá IT levněji

Společnost Livingston zabývající se pronájmem IT technologií dále vylepšuje nabídku svých služeb. Odpovídá tak na aktuální požadavky zákazníků získané v celoevropském průzkumu mezi IT manažery.

Livingston inovuje svou nabídku služeb a pronájímá IT levněji


V současné době, která vytváří stále nové ekonomické výzvy a vyžaduje opatrnější plánování výdajů včetně investic do informačních technologií, přichází společnost Livingston s inovacemi své nabídky pronájmů IT vybavení. Vylepšena byla vlajková loď společnosti Livingston, služba dlouhodobých pronájmů FulltimeRENTAL. Ta nyní zákazníkům nabízí větší flexibilitu a umožní jim tak ještě efektivněji optimalizovat výdaje na informační technologie.

FulltimeRENTAL je služba dlouhodobého pronájmu výpočetní techniky, která představuje výhodnou alternativu přímého nákupu zejména pro firmy, jež z různých důvodů nechtějí či nemohou jednorázově investovat značné prostředky do nákupu či obnovy vlastních zařízení. Tato nabídka byla rozšířena tak, aby firmám umožnila pružněji reagovat na jejich okamžité potřeby.

Zákazníci společnosti Livingston nyní mohou snáze upravit rozsah pronájmu či pronajatou techniku modernizovat. V případě, že firma část techniky nevyužije, může po uplynutí alespoň 25 % doby pronájmu bez jakýchkoli sankcí vrátit až 25 % pronajaté techniky. V případě, že je naopak potřeba expandovat, může pronajatou techniku modernizovat již po uplynutí poloviny doby nájmu.

Mezi další výhody služby FulltimeRENTAL patří zejména úspora času a výdajů, které by jinak byly spojeny s odepisovaním a následnou likvidací vlastních zařízení, a také možnost účetně zahrnout výdaje na pronájem do provozních nákladů (OPEX) místo do investičních (CAPEX), kam by spadal přímý nákup. O výhodách nabídky pronájmů se mohou zákazníci sami přesvědčit v kalkulátoru FulltimeRENTAL na webu www.itpronajmy.cz/calc.

Komentáře