Logica přispěla k propojení Českého a Slovenského trhu s elektřinou

Organizátoři krátkodobého obchodování s elektřinou v České republice a na Slovensku, Operátor trhu s elektřinou (OTE) a SEPS ve spolupráci s ČEPS, provozovatelem české přenosové soustavy, úspěšně propojili národní denní trhy s elektřinou.

Logica přispěla k propojení Českého a Slovenského trhu s elektřinou


Projekt realizovaný společností Logica umožní efektivní přeshraniční obchodování krátkodobých produktů – bloků s denní délkou platnosti dodávky elektřiny. Požadavky na nákup či prodej elektřiny na následující den tak budou moci být uspokojeny ze sousedního tržního místa bez nutnosti získání přenosové kapacity.

Díky propojení českého a slovenského trhu s elektřinou mohou nyní účastníci obou národních trhů poptávat/nabízet elektřinu na národních tržních místech, a to při zachování suverenity řízení národních přenosových soustav a regulačních oblastí. V případě dostatečné přeshraniční přenosové kapacity je tak možné stanovit jednotnou cenu pro oba národní trhy. „Klíčovými přínosy propojení budou vedle zvýšení likvidity denního trhu s elektřinou i vyšší dostupnost elektřiny a dodržení transparentního stanovování cen elektřiny na denním trhu,“ uvedl Jiří Šťastný, místopředseda představenstva a generální ředitel OTE. „Účastníci trhu budou navíc moci snížit pravděpodobnost vzniku odchylky mezi plánovanou a skutečnou hodnotou dodávky či odběru elektřiny,” dodal.

Propojení českého a slovenského národního trhu s elektřinou bylo realizováno v souladu se záměry Evropské unie vytvořit  jednotný trh s elektřinou a zároveň představuje pilotní projekt v regionu střední a východní Evropy. Projekt vyžadoval významné úpravy informačních systémů všech stran, neboť bylo potřeba sladit veškeré procesy i parametry nových transakcí. Implementace změn v centrálním systému společnosti OTE proběhla za 6 měsíců od podepsání kontraktu.

Centrální systém zahrnující mimo jiné finanční řízení a obchodní a logistické moduly splňuje veškeré standardy systémů OTE, ke kterým patří například vysoké zabezpečení komunikace s využitím elektronického podpisu nebo aplikační podpora českého a anglického jazyka. V případě obchodování elektřiny na denním trhu mohou účastníci pro komunikaci se systémem využívat webové stránky obchodního portálu nebo automatické rozhraní, pomocí kterého je zajišťována přímá výměna dat mezi systémem OTE a obchodním systémem účastníka.

Komentáře