Logica se chce zaměřit na evropský trh IT

Andy Green, nový CEO společnosti Logica, podpořil a vyhodnotil analýzu strategických cílů a výsledků společnosti v závislosti na vývoji globálního trhu IT. Plánuje zvýšit podíl outsourcingu na obratu, navýšit počet zaměstnanců v poradenství a rozšířit portfolio významných zákazníků.

Logica se chce zaměřit na evropský trh IT


Andy Green, nový CEO společnosti Logica, podpořil a vyhodnotil analýzu strategických cílů a výsledků společnosti v závislosti na vývoji globálního trhu IT. Plánuje zvýšit podíl outsourcingu na obratu, navýšit počet zaměstnanců v poradenství a rozšířit portfolio významných zákazníků.

Zde jsou závěry a vize vyplývající z provedeného průzkumu:
95 % obratu společnosti Logica v roce 2007 pocházelo z Evropy. Logica má v rámci fragmentovaného evropského trhu IT mnoho zásadních předností: Náleží jí vůdčí postavení ve většině sektorů a patří ke společnostem s nejsilnější a nejlépe rozloženou působností v Evropě. Má vynikající dlouhodobé vztahy s kvalitními zákazníky, mezi nimiž figurují i orgány státní správy, a to ve všech částech Evropy, kde působí. Je ceněna pro svoji garantovanou kvalitu dodávaných služeb.

Logica hodlá investovat do rozšíření prodejních a marketingových kapacit, zvýšení investic do poradenství s důrazem na telekomunikace, energetiku a public sektor. Nejrychleji rostoucí oblastí společnosti Logica bude outsourcing, který zvýší podíl na obratu až na 35 %. V poradenství vzroste počet zaměstnanců do roku 2010 z 2500 na 3500.

Generální ředitel společnosti Logica Andy Green k tomu podotýká:
„Logica je jasně zaměřená evropská společnost se silnou pozicí na hlavních trzích a s vynikajícími lokálními týmy, které dokonale chápou rozmanitost evropských zákazníků.
Vytyčili jsme si výrazný program růstu vybudovaný na výborném strategickém postavení firmy. Budeme stupňovat investice do expanze firmy a budeme je financovat z programu zaměřeného na snížení nákladů, který omezí režii.“

Dále Logia plánuje, že bude do konce roku 2009 zaměstnávat ve svých nearshorových a offshorových centrech na 8000 osob, což je více než dvojnásobek dnešního stavu - 3450 zaměstnanců. Důležitým prvkem plánu bude vybudování druhého střediska společnosti Logica v Indii, přičemž toto nové centrum v Chennai bude zprovozněno nejpozději ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008.

Firma bude v průběhu dvou let investovat cca 10 milionů liber do řady nových nástrojů a procesů, např. plánování globálního řízení zdrojů, které jí umožní efektivně zajišťovat prostředky pro projekty ve všech teritoriích, a bude tak moci provést rozsáhlejší integraci v celé skupině. Rozšířený systém řízení znalostí navíc umožní lépe předávat znalosti v rámci skupiny.

Pozici Logicy pro region CEE (střední a východní Evropa) komentuje Pavel Malínek, CEE CEO:
„CEE region má v rámci společnosti Logica silnou pozici díky své strategické poloze a schopnosti generovat obchodní výsledky, které jsou plně v souladu s našimi plány. Ačkoliv byla oznámena restrukturalizace zdrojů, našeho regionu se změny budou týkat minimálně díky tomu, že jsme s plánem na zefektivnění práce začali již koncem minulého roku. Za náš region mohu slíbit, že naopak budeme posilovat obchodní a konzultantské pozice.“

Komentáře