Logos tvrdí, že jeho systém brání korupci při výběrových řízeních

Logos tvrdí, že jeho systém brání korupci při výběrových řízeních


Jednoznačná, přesná a snadno měřitelná kritéria výběrových řízení s transparentní a doložitelnou procedurou jsou podle firmy Logos hlavní přínosy Elektronického tržiště Ministerstva obrany ČR.

Logos dodal pro Ministerstvo obrany ČR řešení SEPO – Systém podpory elektronického obchodování. Řešení má v rámci výběrových řízení eliminovat korupční vlivy.

Častým tématem provázejícím veřejné zakázky ve státní správě byla totiž obava o jejich korektnost, nebo naopak případná snaha o napadení jejich hodnověrnosti. Ministerstvo obrany se rozhodlo řešit proces veřejných zakázek ve svém resortu vlastním elektronickým tržištěm. Transparentní zveřejnění všech poptávek na internetu zvyšuje konkurenci a garantuje ministerstvu výběr optimální nabídky. Elektronické zpracování výsledků pak zaručuje volbu nejvýhodnější nabídky,“ uvedl Pavel Šťovíček, ředitel společnosti Logos.

Protikorupční model se opírá o tři pilíře. Zaprvé tržiště definuje jednoznačná, přesná a měřitelná kritéria výběrových řízení. Zadruhé je celá procedura výběrového řízení maximálně transparentní a doložitelná. A v neposlední řadě zatřetí je celý systém ve správě ministerstva obrany – do výběrových řízení tedy nevstupuje žádný další subjekt,“ doplnil Marek Otava, obchodní manažer zodpovědný za projekt.

V současnosti SEPO vyhodnocuje nabídky více než sedmi tisíc dodavatelů. Výběrové řízení může obsluhovat i dva tisíce zadavatelů tendrů. V tuto chvíli se přes tržiště SEPO vyhodnotilo už více než 30 tisíc výběrových řízení.

O řešení už podle Logosu projevily zájem další složky státní správy a komerční sektor.

Komentáře