Malé evropské firmy věří, že pro kybernetický zločin nejsou zajímavé

Společnost McAfee zveřejnila výsledky nového průzkumu. Zpráva nazvaná „Záleží na velikosti? Bezpečnostní výzvy pro firmy kategorie SMB“ ukazuje rozšířený pohled evropských malých a středních firem na problematiku rizik IT bezpečnosti.

Malé evropské firmy věří, že pro kybernetický zločin nejsou zajímavé


Společnost McAfee zveřejnila výsledky nového průzkumu. Zpráva nazvaná „Záleží na velikosti? Bezpečnostní výzvy pro firmy kategorie SMB“ ukazuje rozšířený pohled evropských malých a středních firem na problematiku rizik IT bezpečnosti.

Průzkum společnosti McAfee byl proveden na vzorku 600 odborníků, kteří měli v malých a středních firmách (v rámci průzkumu firmy s 2–500 zaměstnanci) po celé Evropě rozhodovací pravomoci v oblasti IT.

Hlavní statistické údaje vyplývající z průzkumu jsou následující:

· Příliš malí na to, aby byli zajímaví – 47 % respondentů bylo přesvědčeno, že kybernetická kriminalita je problémem velkých společností
· Neznalost chrání – 45 % dotazovaných firem se domnívá, že protože jejich firma není zvlášť známá, neocitne se ani v hledáčku kybernetických zločinců
· Více než polovina (58 %) firem soudí, že pro kybernetické zločince nepředstavují zajímavý cíl
· 56 % respondentů se nedomnívá, že by jim kybernetická kriminalita mohla způsobit finanční ztráty

Víme, že kybernetičtí zločinci ale mezi firmami z hlediska jejich velikosti nerozlišují,“ uvedl Vladimír Borž, Territory Manager ČR a SR společnosti McAfee. „Každá firma
z kategorie SMB, dokonce i velmi malá, má údaje o svých zákaznících nebo finanční informace, které mohou narušitelé zneužít.

Evropské malé a střední firmy zůstávají vystaveny útokům na bezpečnost IT kvůli nedostatku času a zdrojů, které těmto záležitostem věnují. Velká část (28 %) firem z kategorie SMB věnuje na proaktivní správu bezpečnostních rizik IT systémů hodinu týdně.

Evropské malé a střední firmy nemusí být však podle McAfee před útoky tak bezpečné, jak si myslí: menší firmy mohou být z hlediska útoků na bezpečnosti IT stejně lákavým cílem jako velké korporace.

Komentáře