Management financí Ness Europe posílila Miroslava Zálešáková

Společnost Ness Technologies oznámila posílení managementu financí nástupem Miroslavy Zálešákové na pozici SVP Finance CEE.

Management financí Ness Europe posílila Miroslava Zálešáková


Společnost Ness Technologies oznámila posílení managementu financí nástupem Miroslavy Zálešákové na pozici SVP Finance CEE. Miroslava Zálešáková přichází do Nessu z Oracle Czech, kde zastávala pozici Finance Director. V jejím rámci se podílela nejen na řízení finančního týmu, ale i příbuzných oborů jako IT, Facilities, Contract Organization, Legal a dalších, s přesahem do regionu CEE. V minulosti působila několik let ve firmách SAP Czech Republic a APP Group. K jejím zálibám kromě rodiny patří sport, především běh a lyžování.

„Mezi mé priority patří centralizace a standardizace procesů napříč CEE regionem, vedení interního projektu sdílených služeb, který využitím synergických efektů směřuje k vyšší efektivitě a úspoře nákladů,“ představuje své plány Miroslava Zálešáková. „Úplně novou oblastí, na kterou se chci zaměřit, je vybudování tzv. business finance - podpory businessu kvalitními daty a jejich předvídáním,“ dodává Zálešáková.Komentáře