Manažeři trpí nedostatkem sebedůvěry při realizaci projektů

Společnost IFS ve spolupráci s Mezinárodní asociací projektových manažerů (International Project Management Association, IPMA) provedla průzkum mezi řediteli a manažery v projektově orientovaných podnicích s cílem odhalit vliv poklesu ekonomiky na požadavky, s jakými se projektově orientovaná odvětví setkávají.

Manažeři trpí nedostatkem sebedůvěry při realizaci projektů


66 % respondentů souhlasí či rozhodně souhlasí, že oproti minulosti vzrostla důležitost procesních nástrojů podnikového softwaru pro realizaci projektů. Téměř tři čtvrtiny (72 %) ředitelů a projektových manažerů označuje schopnost řídit projekty za zásadní nebo zcela nezbytnou pro budoucí růst podniku. Přesto pouze 11 % respondentů si je velmi jisto tím, že dokážou zvládat projekty kriticky důležité pro podnik tím nejefektivnějším způsobem. Jen jedna čtvrtina (25 %) z dotazovaných podniků má plně integrované IT systémy pro projektové řízení a pouze 12 % všech podniků si je velmi jisto tím, že mají k dispozici všechny informace potřebné pro efektivní realizaci projektů, a to i přesto, že integraci IT a dostupnost dat v reálném čase označili za priority v řízení projektů.

Dotazovaní ředitelé i projektoví manažeři souhlasili, že tři nejdůležitější faktory pro konzistentní a efektivní řízení projektů jsou plánování zdrojů (55 %), integrované podnikové systémy (52 %) a data v reálném čase (47 %).  Tyto výsledky ukázaly, jaké jsou priority organizací z hlediska investic do IT a řešení založených na projektech. I přesto, že IT systémy byly označeny za investiční prioritu a také jsou považovány za klíčové pro úspěch podniku, pouze jedna čtvrtina organizací má pro řízení projektů zavedeny plně integrované firemní IT systémy.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.