Masarykova univerzita postaví nové centrum informačních technologií

Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací v informatice (CERIT) vyroste do roku 2014 v areálu Fakulty informatiky Masarykovy univerzity (FI MU) v Botanické ulici v Brně.

Masarykova univerzita postaví nové centrum informačních technologií


Projekt za více než půl miliardy korun počítá s vybudováním prostor pro výuku a výzkum, s výstavbou podnikatelského inkubátoru a vědecko-technického parku a zřízením počítačového centra pro zpracování vědeckých dat. Projekt je financován z evropských strukturálních fondů. Na jeho přípravě se podílely Fakulta informatiky a Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity.

„Kvalitní prostředí pro výuku a výzkum budoucích vědeckých elit považuji za nedílnou součást moderního vzdělávacího systému. Proto v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace podporujeme podobné projekty,“ uvedl k podpisu poskytnutí dotace ministr školství Josef Dobeš.

Další fáze projektu odstartovala začátkem srpna bezprostředně poté, co ministr školství schválil poslední část projektu nazvanou Rozvoj infrastruktury pro výuku a výzkum na FI MU, která je zaměřená na vybudování kapacit pro výuku a výzkum. Tato část projektu zahrnuje stavbu nové čelní pětipatrové budovy A1 s parkovištěm a nutné stavební úpravy sousedních budov. V novém čelním křídle budou umístěny posluchárny, učebny, laboratoře, kanceláře, knihovna a moderní datové centrum. Na tuto část projektu získala univerzita 350 milionů korun ze 4. prioritní osy Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Na nové prostory pro výzkum a vývoj bezprostředně naváže vědecko-technický park a podnikatelský inkubátor specializovaný na oblast informačních a komunikačních technologií. Pro potřeby vědecko-technického parku a podnikatelského inkubátoru bude postavena nová sedmipatrová budova A2 (prodloužení budovy C na jihozápadním nároží) a kryté parkoviště. Náklady na stavbu v rámci části projektu nazvané CERIT Science Park (CERIT-SP) ve výši přibližně 127 milionů korun budou ze 75 % financovány z Operačního programu Podnikaní a inovace řízeného Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Výsledkem třetí části projektu pod názvem Centrum CERIT Scientific Cloud (CERIT-SC) bude nové počítačové centrum pro zpracování vědeckých dat a související výzkum v oblasti informačních technologií. Centrum bude poskytovat výpočetní a úložné zdroje v reálném čase, přizpůsobující se potřebám vědců z celého Česka i ze zahraničí. Na vybavení centra supervýkonnou výpočetní technikou získala univerzita 130 milionů korun ze 3. prioritní osy Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Poskytnutí dotace schválilo ministerstvo školství již v dubnu. Realizace této části začala v květnu a potrvá až do roku 2013.

Komentáře