MasterCard Europe hlásí finanční výsledky za 2. čtvrtletí roku 2010

V evropském regionu vykázala společnost MasterCard Europe meziroční zvýšení hrubého dolarového objemu o 13,6 %, růst objemu nákupů o 13,2 %, zvýšení počtu nákupních transakcí o 13,7 % a nárůst počtu hotovostních transakcí o 12,0 %.

MasterCard Europe hlásí finanční výsledky  za 2. čtvrtletí roku 2010


V období od 1. dubna do 30. června 2010 uskutečnili evropští držitelé karet prostřednictvím karet značky MasterCard více než 1,9 miliardy nákupních transakcí, včetně transakcí po internetu.

K 30. červnu 2010 vydaly evropské finanční instituce, jež jsou klienty asociace MasterCard, celkem 203 miliónů karet MasterCard (bez značek Maestro a Cirrus), což představuje nárůst o 4,0 % oproti stejnému čtvrtletí v roce 2009. K témuž datu mohli evropští držitelé karet svoje karty MasterCard využívat na 8,9 milionu akceptačních míst v tomto regionu a na 30,2 milionu akceptačních míst po celém světě.

Značka Maestro se objevila na 302 milionech karet. Spotřebitelé nyní mohou se svými kartami Maestro nakupovat přímo u 7,3 milionu obchodníků v Evropě a u 12,6 milionu obchodníků na celém světě.

Komentáře