Bezpečnostní hrozby se týkají i mobilů!

Společnost McAfee zveřejnila výsledky průzkumu, které ukazují, že výrobci mobilních zařízení se nejen stále více setkávají s problémy zabezpečení, ale také musí věnovat stále více času i finančních prostředků na obnovu svých služeb po bezpečnostních incidentech.

Bezpečnostní hrozby se týkají i mobilů!


McAfee ve třetím vydání své výroční studie o prostředí mobilních technologií McAfee Mobile Security Report ukazuje zkušenosti výrobců s bezpečnostními otázkami, jejich současné priority i přístup, který hodlají ve vztahu k zabezpečení uplatňovat v budoucnu. Výsledek: Zabezpečení je prokazatelně překážkou pro inovaci služeb a vývoj nových obchodních modelů.


Klíčová zjištění studie McAfee Mobile Security Report:

  • Polovina z celosvětových výrobců mobilních zařízení uvedla, že museli řešit infekce malwaru napadajícího jejich zařízení, útoky spamem i hlasovými službami, problémy s aplikacemi třetích stran nebo incidenty způsobující potíže s kapacitou sítí

  • Téměř polovina (48 %) výrobců souhlasí s tvrzením, že náklady na aktualizace
    a opravy zasažených zařízení mají významný dopad na jejich podnikání

  • Obavy ze zabezpečení funkcí mobilních zařízení jsou vysoké. 81% výrobců se obává zabezpečení mobilních plateb, 69 % není přesvědčeno o bezpečnosti instalovaných aplikací a 66 % má obavu z připojení zařízení přes WiFi nebo rozhraní Bluetooth

  • Tři čtvrtiny (75 %) dotázaných souhlasí, že náklady na zabezpečení by měli nést operátoři a výrobci a pouze 12 % si myslí, že by se na tomto procesu měli podílet samotní uživatelé. 69 % výrobců se domnívá, že nejefektivnější cestou je integrovat zabezpečení přímo do zařízení.

Nárůst incidentů

I přes snahu výrobců rizika zabezpečení mobilních technologií omezit se ukazuje, že tyto problémy rostou, stávají se stále různorodější a sofistikovanější. Množství incidentů se zvyšuje ve všech kategoriích, ať už jde o zneužití, která omezují funkčnost zařízení, soukromí uživatelů nebo dokonce vlastní kapacitu sítí a služeb. Oproti loňskému roku se množství incidentů více než zdvojnásobilo. 17 % výrobců uvedlo, že v loňském roce tyto incidenty postihly více než 1 milion jejich zařízení. Narostlo také množství problémů s aplikacemi třetích stran.

Hrozba pro budoucnost

Komplexní bezpečnostní hrozby působí výrobcům mobilních zařízení nejen okamžité náklady, ale v dlouhodobějším časovém horizontu také ohrožují jejich pověst. 48 % výrobců pokládá opravy a aktualizace firmwaru za nákladné, 36 % se obává dopadu těchto incidentů na důvěryhodnost své značky a 32 % uvádí, že bezpečnostní problémy způsobily významnou ztrátu jejich důvěryhodnosti nebo spokojenosti uživatelů. Bezpečnostní rizika ohrožují vývoj nových služeb a funkcí, které by měly generovat budoucí příjmy.

Podrobnější informace jsou k dispozici přímo ve studii McAfee Mobile Security Report 2009 na webu http://msr.mcafee.com (formát PDF).

 

Komentáře