Microsoft: Evropané důvěřují online datovým úložištím

Podle průzkumu společnosti Microsoft, kterého se zúčastnilo více než deset tisíc respondentů ve věku od čtrnácti do šedesáti let včetně téměř sedmi set Čechů, dnes 67 % Evropanů využívá k zálohování e-mailů online datová úložiště.

Microsoft: Evropané důvěřují online datovým úložištím


V České republice ale uživatelé nejvíce online zálohují a sdílejí fotografie, což potvrdily téměř tři čtvrtiny dotázaných Čechů. Téměř 40 % dotázaných Evropanů nemá pro výběr cloudové služby žádná speciální kritéria. 34 % Evropanů a dokonce 54 % Čechů si však vybírá službu, která nabízí nejlepší podmínky, například nejvyšší kapacitu nebo možnost přístupu k datům z různých zařízení.

Nejčastěji k přístupu k souborům využívají respondenti své vlastní počítače (58 %). V České republice využívá k uvedeným účelům osobní počítač dokonce 71 % dotázaných, což výrazně převyšuje evropský průměr. Častěji než Češi využívají své PC k přístupu ke svým datům už jen Italové. Zajímavé je také zjištění, že více než 40 % Evropanů přistupuje k online službám prostřednictvím mobilního telefonu, zde nejsou výjimkou ani Češi.

Dále z průzkumu vyplývá, že téměř polovina českých respondentů by byla ochotna zaplatit menší finanční obnos, pokud by byla jejich data čistě hypoteticky odcizena, a to částku do 2 500 Kč (28 %), obnos nad 2 500 Kč by zaplatilo 18 % dotázaných, ale více než 25 000 Kč by uhradila pouze 3 % dotázaných. Respondenti na datových úložištích naopak oceňují snadný přístup ke svým dokumentům kdykoliv a odkudkoliv a možnost jejich sdílení s kolegy, přáteli a rodinou (32 %).

 


O průzkumu

Průzkum byl zorganizovaný ve čtrnácti evropských zemích*, včetně České republiky, a v Jižní Africe. Ke sběru dat byly využity online dotazníky a portály MSN společnosti Microsoft.

 

* Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, Itálie, Jižní Afrika, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rusko, Švýcarsko


Úvodní foto: © arphoto - Fotolia.com
Komentáře