Microsoft Inovační Centrum otevřeno

Microsoft Inovační Centrum otevřeno


Včera bylo v Brně slavnostně otevřeno první Microsoft Inovační Centrum, které vzniklo díky spolupráci společnosti Microsoft a Jihomoravského inovačního centra (JIC).

Microsoft Inovační Centrum, které je umístěno v prostorách Technologického inkubátoru II provozovaného JIC, má za úkol podpořit nadějné začínající firmy především z oblasti IT a pomoci tak rozvoji inovací a inovativního podnikání v České republice.

Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci Jihomoravského kraje, společnosti Microsoft, sdružení JIC a jejich partneři.

"Jihomoravský kraj v čele s městem Brnem a okolím se v poslední době stal pomyslným technologickým a inovativním centrem České republiky a věřím, že už v nejbližší budoucnosti budeme patřit mezi prvních padesát nejinovativnějších regionů Evropské unie. Jsem přesvědčen, že klíč k dalšímu rozvoji drží právě inovace. Pokud chceme zajistit prosperitu našich firem, musíme jim zabezpečit přístup k nejnovějším technologiím a vědeckým i výzkumným poznatkům. Snažíme se proto spojit komerční firmy, univerzity a neziskový sektor, abychom zajistili podporu rozvoje firem, které přicházejí s inovativními nápady. Plně proto podporujeme spolupráci s technologickými partnery, jako například společností Microsoft, a jsme velice rádi, že právě v našem kraji vzniká první Microsoft Inovační Centrum v České republice," řekl při otevření Microsoft Inovačního Centra první náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pan Milan Venclík.

"Inovativní řešení a přístupy jsou tím hlavním kritériem, kterým se mohou dnešní firmy odlišit. Pomoc, rady a zázemí pro rozvoj se ukazují jako jedny z nejdůležitějších faktorů, které dnes začínajícím podnikatelům nejvíce pomáhají," řekl Jiří Hudeček, ředitel Jihomoravského inovačního centra.

Jihomoravské inovační centrum během slavnostního programu zároveň oznámilo, že se stává partnerem mezinárodní studentské soutěže Imagine Cup. V rámci tohoto partnerství poskytne Jihomoravské inovační centrum a Microsoft Inovační Centrum úspěšným účastníkům Imagine Cup podporu firemního inkubátoru. Týmy či jednotlivci, kteří se úspěšně zúčastní této soutěže a splní podmínky inkubace, dostanou šanci dále pracovat na svém projektu a dovést ho až k uvedení na trh.

Jednou z prvních firem, která využije zázemí Microsoft Inovačního Centra, je společnost webProgress, která se spojila se studenty Vysokého učení technického v Brně, kteří v roce 2006 uspěli v soutěži Imagine Cup se svým návrhem slepecké hole. Tento projekt je důkazem toho, že úspěšné studentské práce v rámci soutěže Imagine Cup mají velký potenciál stát se zárodkem budoucí úspěšné společnosti.

"Díky studentské soutěži Imagine Cup vznikl zajímavý projekt navigační slepecké hole, která je určena pro navigaci slepců ve veřejných prostorách budov. Tento nápad nás zaujal, a proto jsme oslovili studenty, kteří s tímto projektem na soutěži Imagine Cup uspěli, s nabídkou jejich projekt rozvinout až do skutečného podnikatelského záměru. Za podpory JIC, díky kterému máme prostor na vývoj projektu, jsme byli schopni dosáhnout první fáze vývoje funkčního prototypu této navigační hole. Při vývoji nám pomáhají také pokročilé technologie Microsoftu, které máme k dispozici, a které nám velmi usnadňují vývoj softwarové části projektu. Jsme rádi, že vzniká projekt Microsoft Inovačního Centra, protože my sami jsme příkladem toho, jak inkubátory firem pomáhají rozvoji nápadů, které by jinak zůstaly bez povšimnutí," přibližuje vývoj inovativního studentského projektu Vlastimil Sapák, jednatel společnosti webProgress.

Microsoft Inovační Centrum vzniklo v Brně díky spolupráci Microsoftu a Jihomoravského inovačního centra (JIC). Toto středisko nabídne začínajícím podnikatelům, studentům, vývojářům a výzkumným pracovníkům přístup ke zdrojům a informacím na světové úrovni. Pro zájemce je připravena celá řada aktivit nejen z oblasti vzdělávání a poradenství, ale i špičkové vybavení pro testování a vývoj nejnovějších technologií. Této příležitosti mohou využít jak firmy v rámci inkubátoru, tak i další společnosti, které o takovouto podporu projeví zájem a zároveň přicházejí s inovativním podnikatelským záměrem.

Vzdělávací kurzy a semináře budou probíhat prezenční formou v prostorách Microsoft Inovačního Centra. Semináře se budou zaměřovat na všechny oblasti, které musí zvládnout IT firma, která chce úspěšně fungovat a prosperovat. Zařazeny budou tréninky "měkkých" dovedností (soft skills) jako například vedení firmy, dovednosti manažerské, obchodní, komunikační, prezentační, propagační a osobního rozvoje. Oblast technických odborných znalostí, pak bude zaměřena především na tvorbu moderních a inovativních řešení postavených na technologiích Microsoftu. Pro komplexnost budou doplněna i témata jako finance, daně, personální politika a další. Školení zajistí jak specialisté společnosti Microsoft, partnerů Microsoftu a JIC, tak i externí lektoři a odborníci z České republiky i ze zahraničí.

Microsoft pomůže v rámci Microsoft Inovačního Centra inkubovaným firmám v přípravě uvedení jejich produktů na trh nejen odbornými znalostmi, ale také zpřístupněním potřebného programového a technologického vybavení. Příkladem může být instalace moderních serverů pro testování a vývoj nejnovějších technologií. JIC pak centru poskytne moderní a kvalitní zázemí inkubátoru, které pomůže začínajícím firmám překlenout jak nedostatek finančních prostředků, tak i znalostí potřebných pro úspěšný rozvoj.

Více informací o Microsoft Inovačním Centru v Brně naleznete na www.msic.cz.

O Jihomoravském inovačním centru

Cílem Jihomoravského inovačního centra (JIC) je vybudovat komplexní infrastrukturu pro podporu inovativního podnikání v regionu jižní Moravy a stát se předním poskytovatelem podpory začínajícím inovativním firmám v Evropě. JIC podporuje inovativní firmy, vědu a výzkum a studenty s nápady. Zajišťuje pro ně finanční prostředky, poradenství, kontakty a prostory.

JIC vzniklo v roce 2003 jako zájmové sdružení právnických osob. Členy sdružení jsou Jihomoravský kraj, statutární město Brno, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.

Více informací o Jihomoravském inovačním centru získáte na www.jic.cz.

Komentáře