Microsoft uzavřel dohodu o spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati

Zástupci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Zlínského kraje a společnosti Microsoft podepsali dohodu, jejímž cílem je podpořit vzdělávání v oblasti informačních a telekomunikačních technologií a zvýšit schopnost absolventů najít plnohodnotné uplatnění v praxi.

Microsoft uzavřel dohodu o spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati


Zástupci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Zlínského kraje a společnosti Microsoft podepsali dohodu, jejímž cílem je podpořit vzdělávání v oblasti informačních a telekomunikačních technologií a zvýšit schopnost absolventů najít plnohodnotné uplatnění v praxi.

Rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Ignác Hoza, hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš, Chairman Europe společnosti Microsoft Jan Mühlfeit, a generální ředitelka společnosti Microsoft Česká republika Jane Gilson podepsali Memorandum o porozumění v rámci projektu Podpora zaměstnanosti a inovací pro 21. století. Cílem této dohody je podpořit vzdělávání v oblasti informačních a telekomunikačních technologií a zvýšit schopnost absolventů najít plnohodnotné uplatnění v praxi.

„Spolupráce akademické a soukromé sféry je jedním z klíčů vedoucích ke zvyšování kvality vzdělávání v České republice,“ říká Ignác Hoza, rektor Univerzity Tomáše Bati. „Uzavřené Memorandum o porozumění tedy vnímám jako krok, který našim studentům zajistí nejen vyšší odbornost, ale zejména snadnější uplatnění v praxi, a tím i lepší budoucnost.“

Základ spolupráce mezi Univerzitou Tomáše Bati a společností Microsoft tvoří zřízení a podpora školicího střediska Microsoft IT Academy na půdě univerzity. Studentům i učitelům Microsoft IT Academy nabídne odborné kurzy zaměřené na technologie pro osobní počítače a servery, i nástroje pro vývoj software, přístup k odborné literatuře a produktům společnosti Microsoft. V současné době již probíhá odborná příprava pedagogů tak, aby od nového školního roku mohla Microsoft IT Academy plně fungovat a nabízet kurzy všem studentům školy.

„Náš kraj právě zpracovává strategii rozvoje celého regionu, ale již nyní je zřejmé, že informační technologie budou v jeho rozvoji hrát významnou roli,“ říká Libor Lukáš, hejtman Zlínského kraje. „Dostupnost vzdělaných lidí připravených na praxi nabídne výhodu i firmám, které v kraji působí, nebo dokonce podnítí vznik či příchod nových zaměstnavatelů.“

„Vzdělání a schopnost práce s informačními technologiemi představuje motor inovací a šanci České republiky obstát ve světě globální ekonomiky,“ říká Jan Mühlfeit, Chairman Europe společnosti Microsoft. „Spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati je pro Microsoft pokračováním vztahu, který začal již v roce 2004, a to podepsáním Memoranda o porozumění mezi Microsoftem a Českou republikou.“

Podpisem Memoranda o porozumění získala Univerzita Tomáše Bati možnost vstoupit do projektu Windows Live@edu, který vysokým školám nabízí bezplatný přístup ke komunikačním službám pro studenty, žadatele o studium i absolventy školy. Uživatelé služeb Windows Live@edu mohou dále využívat stávající tvar e-mailové adresy, data s kapacitou až 5 GB pro jednoho uživatele se ukládají na servery společnosti Microsoft. Studenti navíc mají k dispozici dalších 5 GB místa pro bezpečné uložení svých souborů na internetu, což jim následně umožňuje neomezený přístup ke svým školním projektům z jakéhokoliv počítače.

Komentáře