Microsoft získal zakázku Zentivy pro celou Evropu

Microsoft získal zakázku Zentivy pro celou Evropu


Stovky zaměstnanců farmaceutické společnosti Zentiva pracují s dokumenty a aplikacemi uloženými na intranetovém portálu vybudovaném na platformě Microsoft Office SharePoint Server 2007. Technologii v prostředí Zentivy implementoval na vlastním hardwarovém vybavení strategický partner Fujitsu Siemens Computers.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 a s ním související produkty pomáhají Zentivě sjednotit lokální intranety ve všech zemích, kde firma působí, snížit náklady na správu IT infrastruktury a zvýšit efektivitu práce s dokumenty. Nasazení intranetového portálu pro společnost Zentiva v České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku trvalo přibližně sedm měsíců a zahrnovalo návrh projektu, definici struktury portálu i převod některých aplikací do podoby webových služeb.

Rozšíření mezinárodní působnosti Zentivy vyústilo v nejednotnost informačních zdrojů uvnitř firmy. Vzhledem k důležitosti informací pro každodenní práci ve farmaceutickém průmyslu jsme museli najít efektivní řešení,“ uvedla Markéta Kůstková, Customer Service Executive společnosti Zentiva.

Zentiva při svém výběru vhodného řešení údajně upřednostnila produkty Microsoft především z důvodu výhodné licenční politiky.

Interní portál Zentivy je rozdělen na základní logické celky, které tvoří korporátní, zastřešující modul, a portály pro jednotlivé lokality, kde Zentiva působí. Každé oddělení firmy má k dispozici vlastní sekci s obsahem, který je určen zaměstnancům se specifickými rolemi. Microsoft SharePoint Server 2007 slouží především ke správě a sdílení dokumentů, řízení a plánování projektů a k řízení informačních toků v rámci oddělení.

Komentáře