Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá modernizaci své technologické infrastruktury

Společnost Anect vyhrála ve veřejném výběrovém řízení zakázku na zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá modernizaci své technologické infrastruktury


Půjde například o posílení datových center, přechod na MS Windows 7 a Windows 2008 Server nebo nasazení systému pro řízení rizik od společnosti Anect. Řešení a služby v celkové hodnotě 266 milionů korun bude Anect ministerstvu poskytovat po dobu čtyř let.

Anect v rámci zakázky poskytne ministerstvu celkem dvaadvacet dílčích služeb rozvoje komunikační a systémové infrastruktury a dále osm specializací. S probíhající centralizací informačního systému ministerstva dojde například k obnově síťových prvků WAN infrastruktury, posílení datových center a komunikace mezi nimi nebo implementaci nového systému pro řízení rizik, který Anect vyvinul.

V rámci rozvoje bude rovněž realizován přechod ministerstva z MS Windows XP na MS Windows 7 a z Windows 2003 Server na Windows 2008 Server, s čímž souvisí potřeba práce s novými parametry kryptografie, kterou musí uživatelé agend ministerstva využívat kvůli nové legislativě.

Dojde také ke zvýšení bezpečnosti v souvislosti s novými trendy a hrozbami. V rámci zakázky budou rozšířeny služby dohledových systému včetně End-to-End monitoringu a bude nasazen Symantec NAC pro ověřování důvěryhodnosti prostředí uživatelské stanice připojované do sítě WAN ministerstva.

Zakázku na rozvoj komunikační a systémové infrastruktury ministerstva v hodnotě 266 milionů korun bude Anect realizovat v následujících čtyřech letech. Vedle všech oddělení projekční sekce se na ní bude podílet i oddělení vývoje aplikací společnosti Anect.

Komentáře