Ministerstvo pro místní rozvoj: Hledáme návrh aplikace pro elektronizaci veřejných zakázek

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dnes vyhlásilo soutěž o návrh na zpracování návrhu řešení Národního elektronického nástroje (NEN).

Ministerstvo pro místní rozvoj: Hledáme návrh aplikace pro elektronizaci veřejných zakázek


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dnes vyhlásilo soutěž o návrh na zpracování návrhu řešení Národního elektronického nástroje (NEN). Součástí soutěže je i provádění autorského dozoru nad softwarovou realizací NEN včetně vytvoření vazeb na ostatní moduly NIPEZ.

„Součástí otevřené soutěže bude jak návrh tohoto klíčového nástroje, tak i jeho dopracování do podrobné technické specifikace,“ uvedl Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj. NEN by měl být spolu s e-tržišti páteří připravovaného projektu Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ). Dokumenty vzniklé na základě aktuálně zahájené soutěže budou podkladem pro klíčovou veřejnou zakázku celého projektu - Výběr systémového integrátora NEN – tedy dodavatele softwarového řešení NEN. Celý projekt NIPEZ je financován z peněz Evropské unie prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP).

„Zjednodušeně řečeno, aplikace NEN pomůže připravit, vést a vyhodnotit libovolnou veřejnou zakázku striktně dle zákona. Očekáváme, že tak vedle snížení administrativní zátěže přispěje k zásadnímu posunu v transparentnosti nakládání s veřejnými financemi,“ pokračoval Kamil Jankovský. Na ministerstvu běží i práce na přípravě druhé zásadní aplikace NIPEZu, kterou jsou e-tržiště. V současné době probíhá první kolo koncesního řízení na výběr jejich provozovatelů. Komisi bylo předloženo šestnáct žádostí o účast v koncesním řízení. Záměrem ministerstva je plná funkčnost e-tržišť od ledna 2012.

 

Co je to NIPEZ?

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) je modulárně členěná soustava informačních systémů podporujících procesy elektronizace zadávání veřejných zakázek. NIPEZ zahrnuje moduly pro plnění zákonných povinností – uveřejňovací systém, modul e-tržišť, Národní elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek (NEN) a rozhraní na jiné interní a externí informační systémy. NIPEZ má za cíl dosáhnout finančních úspor elektronizací zadávání veřejných zakázek v České republice a to snížením cen nakupovaných komodit a snížením transakčních nákladů spojených s procesy zadávání veřejných zakázek na straně zadavatelů i dodavatelů.

Komentáře