Ministerstvo vnitra zřejmě zaplatí 3 miliony Kč za neuchování dokumentace k veřejné zakázce

Ministerstvo vnitra České republiky podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže neuchovalo v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách dokumentaci o veřejné zakázce „Uzavření rámcové smlouvy na poskytování licencí k produktům Microsoft“.

Ministerstvo vnitra zřejmě zaplatí 3 miliony Kč za neuchování dokumentace k veřejné zakázce


Proto Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil zadavateli za uvedené porušení zákona sankci ve výši 3 miliony korun. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

Předmětná veřejná zakázka byla zadávána Ministerstvem vnitra jakožto centrálním zadavatelem v roce 2008 v jednacím řízení s uveřejněním. Na základě uzavřené rámcové smlouvy, resp. následné prováděcí smlouvy a šesti dodatků, došlo mimo jiné k vytvoření systému výplaty sociálních dávek pro Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Způsob a legálnost zadání tohoto systému přezkoumává ÚOHS v několika správních řízeních, v jejichž rámci si od příslušných ministerstev vyžádal dokumentaci o veřejné zakázce. Ministerstvo vnitra zaslalo dokumentaci až po značných průtazích a navíc v nekompletním stavu. Následně se ukázalo, že ministerstvo nemá k dispozici originál dokumentace, nýbrž její prostou kopii. Některé podstatné dokumenty, jako například nabídka vybraného uchazeče Fujitsu Technology Solutions, údajně zcela scházejí.

Zákon o veřejných zakázkách stanoví, že zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce a záznamy o úkonech učiněných elektronicky po dobu 5 let od uzavření smlouvy. Dokumentací se rozumí souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení zákon vyžaduje, včetně úplného znění originálu nabídek všech dodavatelů a uzavřených smluv.

Úřad musel odmítnou argumentaci centrálního zadavatele, že poskytl veškerou potřebnou dokumentaci k vedení správního řízení. Ministerstvo vnitra některé části dokumentace nepředložilo vůbec, jiné pouze v prosté kopii. Přestože zadavatel dále tvrdil, že má k dispozici originály všech podstatných dokumentů, přes opakované výzvy je Úřadu nepředložil, a to ani v průběhu správního řízení vedenému kvůli neuchování dokumentace.

Za uvedený delikt mohl ÚOHS uložit pokutu až 10 000 000 Kč. Úřad stanovil sankci ve výši necelé třetiny možné sazby, neboť možnost přezkumu postupu centrálního zadavatele nebyla v tomto případě zcela vyloučena, ale pouze omezena.


Úvodní foto: © Julien Eichinger - Fotolia.com
Komentáře