MMR připravilo opatření, která zjednoduší čerpání evropských dotací

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo ve spolupráci s Ministerstvem financí návrh legislativních změn, které zjednoduší čerpání dotačních prostředků ze Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Materiál bude předložen k projednání Vládě ČR v pondělí 15. 3. 2010.

MMR připravilo opatření, která zjednoduší čerpání evropských dotací


Materiál je předkládán z iniciativy ministerstva pro místní rozvoj, které ve spolupráci s řídícími orgány vytipovalo legislativní překážky pro plynulejší čerpání financí z fondů EU. Nyní MMR návrhy změn předkládá Vládě ČR. Materiál byl zpracován na základě vládního projednání Analýzy využití strukturálních fondů a fondu soudržnosti pro řešení důsledků ekonomické krize. Analýza poukazovala na rizika a překážky, které mají být v budoucnu odstraněny.

Na základě podrobného rozboru byly v národní legislativě identifikovány překážky, které zvyšují administrativní náročnost finančního řízení. Zjednodušení administrace spočívá zejména v oblasti schvalovacích procedur, finančního plánování a řízení, včetně kontrolní činnosti a řešení nesrovnalostí.

„Navrhované změny by měly výrazně zjednodušit proces čerpání peněz z fondů EU a odbourají některé dosud zbytečně složité mechanismy,“ uvedl k návrhu ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

Navrhované změny v konečném důsledku sníží administrativní zátěž a napomohou sjednocení pravidel poskytování dotací pro všechny skupiny příjemců.

Komentáře