Mobilita a vzdálená kancelář

Mobilita a vzdálená kancelář


Mobilní přístup k datům a podnikovým systémům je dnes naprostou nezbytností, obzvlášť pracujete-li v terénu. Pryč je doba, kdy se jednalo o konkurenční výhodu. Bez mobilního přístupu se neobejdete už ani v oblasti SMB. Co všechno je k tomu potřeba?

Základem všeho jsou samotné mobilní datové přenosy, ať již pro přístup k internetu či přímo do podnikové sítě. Volba technologie pro mobilní datové přenosy také určuje, jak rychle bude možné s informacemi pracovat.

Nejrozšířenější technologií, která je dostupná u všech operátorů na celém území pokrytém signálem GSM, je GPRS. Nabízí standardně přenosové rychlosti až 53,6/26,8 Kb/s. GPRS je kvůli své nízké rychlosti vhodné zejména pro využití přímo v mobilních telefonech. Na práci s e-maily je dostatečné, protože mobily obvykle umožňují stahovat jen hlavičky e-mailů a celou zprávu i s přílohou jen na vyžádání a na pozadí. Na internet přímo v telefonu tato rychlost také stačí, neboť přístroje mají většinou malý výpočetní výkon, a tak se nízká rychlost tolik neprojeví. GPRS má časté uplatnění v telemetrických aplikacích, elektronických zabezpečovacích systémech a systémech pro sledování vozidel.

EDGE rozšířuje možnosti GPRS až na 236,8/118,4 Kb/s, což je již dostatečné i pro práci s internetem a e-mailem na notebooku. Jeho pokrytí se však významně liší podle operátora a není tak velké jako u GPRS.

Do kategorie sítí 3. generace lze zahrnout u nás dostupné UMTS FDD, UMTS TDD (Internet 4G) a CDMA. Sítě 3. generace UMTS TDD a CDMA jsou primárně koncipovány pro notebooky a počítače. Nabízejí relativně uspokojivé pokrytí významné části území a dokáží nabídnout i dostatečně vysoké rychlosti, a to až okolo 1 Mb/s. Dostupné jsou v PCMCIA kartách a speciálních modemech. UMTS FDD lze použít i v mobilních telefonech, pokrytí území touto technologií je však významně menší.

VZDÁLENÝ PŘÍSTUP DO PODNIKOVÉ SÍTĚ

Dalším důležitým bodem je samotná realizace přístupu do podnikové sítě. Ten může být v zásadě dvojího druhu – bez asistence operátora, realizovaný prostřednictvím VPN a internetu, nebo s asistencí operátora. Ta může buď probíhat tak, že je firma připojena pevným datovým okruhem přímo k operátorovi, který ze své mobilní datové sítě umožní vašim zaměstnancům přímý přístup, nebo tak, že firma instaluje do své sítě GPRS, EDGE či 3G modem a operátor následně umožní firmě v rámci své mobilní datové sítě přímé spojení na daný modem. Obě varianty s asistencí operátora přitom mají tu výhodu, že síť operátora je od internetu oddělena firewallem a využívá neveřejnou IP adresaci. Mobilní operátoři navíc nabízejí tyto služby i ve formě komplexních řešení připravovaných obvykle ve spolupráci s partnery.

Jiným způsobem je pak přístup k podnikovým systémům prostřednictvím webových či wapových portálů. Tato řešení jsou však náročná na bezpečnost a jsou obvykle nasazována také z jiných důvodů, například kvůli komunikaci se zákazníky, partnery či externími obchodníky.

MOBILNÍ PODNIKOVÁ ŘEŠENÍ

V oblasti mobilní kanceláře hrají klíčovou roli řešení umožňující okamžitou synchronizaci údajů v mobilním telefonu s účtem na Microsoft Exchange či Lotus Domino Serveru. Mobilní uživatel tak má neustále k dispozici všechny e-maily, kontakty, úkoly, poznámky a hlavně aktuální kalendář. Jakákoliv změna těchto údajů na serveru či v telefonu se okamžitě promítne také na druhé straně. To je důležité zejména pro práci v týmu nebo pro manažery, kterým asistentky sjednávají schůzky. Díky aktuálnímu kalendáři se dá předejít nedorozumění, kdy jsou sjednána dvě rozdílná jednání na stejný termín.

MOBILITA JE DŮLEŽITÁ

Přístup k aktuálním informacím z podnikových systémů a firemnímu know-how je v dnešní době nepostradatelný. Obchodní, logistické či montážní firmy se bez podobných řešení už neobejdou vůbec. Ekonomický přínos vzdálené kanceláře se sice nepromítne okamžitě, ale vypovídá o úrovni péče o zákazníka a může rozhodnout o získání klíčové zakázky.

Autor je ředitelem prodeje nehlasových služeb a služeb s přidanou hodnotou společnosti T-Mobile.

Komentáře