MobilKom vstoupil do insolvenčního řízení

MobilKom pokračuje v restrukturalizaci v rámci vyhlášeného insolvenčního řízení.

MobilKom vstoupil do insolvenčního řízení


MobilKomu byl přidělen insolvenční správce JUDr. Kateřina Martínková a byly vyzvány ostatní firmy, aby přihlásily své pohledávky. Operátor U:fon nadále pokračuje ve své činnosti, pro zákazníky se podle tiskového prohlášení nic nemění, a počítá nadále s restrukturalizací své poslední dluhové zátěže.

Cílem MobilKomu i nadále zůstává očistit společnost od úvěrové zátěže z minulosti a zajistit tak její budoucí fungování. Management MobilKomu ve svém návrhu na povolení reorganizace předpokládá zájem všech zainteresovaných stran, tedy věřitelů, zaměstnanců i vlastníka, na dalším provozu a rozvoji společnosti.

Komentáře