Mobilní zaměstanci mohou být pro podniky hrozbou

Studie zjistila, že mobilní zaměstnanci se chovají riskantněji – častěji stahují spustitelné soubory a zasílají důvěrné informace prostřednictvím instant messengeru či webového e-mailu.

Mobilní zaměstanci mohou být pro podniky hrozbou


Studie zjistila, že mobilní zaměstnanci se chovají riskantněji – častěji stahují spustitelné soubory a zasílají důvěrné informace prostřednictvím instant messengeru či webového e-mailu.

Společnost Trend Micro zveřejnila výsledky studie zabývající se chováním mobilních zaměstnanců v podnicích. V minulých letech vzrostl objem používaných mobilních technologií a práce vykonávané v terénu. Na jednu stranu to přispělo k lepší dostupnosti, efektivitě a produktivitě zaměstnanců, na druhé straně to znamená zvýšení mnoha rizik. Ze studie Trend Micro vyplývá, že čím mobilnější je koncový uživatel, tím častěji zasílá důvěrné informace prostřednictvím instant messengeru nebo webového e-mailu.

Ve Spojených státech připustilo 58 procent respondentů, kteří mají prostřednictvím podnikových notebooků přístup k internetu mimo podnikovou síť, že zasílají důvěrné informace webovými e-maily. Mezi těmi, kteří se vždy připojují k internetu přes podnikovou síť, se k takovému počínání přiznalo jen 42 procent.

Podle respondentů z Německa, Spojeného království a Spojených států jsou mobilní uživatelé na rozdíl od uživatelů desktopů náchylnější k riskantními online chování v podnikové síti, jako jsou návštěvy komunitních sítí a stahování filmů. Například 54 procent německých mobilních uživatelů stahuje během práce na podnikové síti spustitelné soubory, zatímco mezi uživateli desktopů to dělá jen 41 procent.

Studie shromáždila informace od 1 600 koncových uživatelů počítačů v podnicích ve Spojených státech, Spojeném království, Německu a Japonsku. Je zajímavé, že ve všech zkoumaných zemích kromě Japonska platí, že čím je uživatel mobilnější, tím častěji je vystaven spamům a phishingovým útokům.

Rizikové chování mobilních uživatelů znamená větší výzvu pro IT administrátory a bezpečnostní specialisty,“ říká Raimund Genes, CTO společnosti Trend Micro odpovědný za anti-malwarové produkty. „Mobilní uživatelé si často nemusí být vědomi rostoucího rizika pro bezpečnost podniku. Obzvlášť významné pro naše zákazníky je přiznání uživatelů, že zasílají důvěrné informace přes takové nástroje, jakými jsou instantní messengery. “

Foto: Siemens

Komentáře