Mohlo být sčítání lidu o 1,5 miliardy Kč levnější?

Platforma Restart tvrdí, že sčítání lidu mohlo být o 1,5 mld. levnější, kdyby Česko efektivněji postupovalo v elektronizaci dat.

Mohlo být sčítání lidu o 1,5 miliardy Kč levnější?


V průběhu roku 2011 proběhlo sčítání lidu - plánované náklady činily 2,48 mld. Kč, což je údajně násobně více než v elektronizovaných zemích. Mezi výsledky hodnocení skupiny Restart patří, že pokud by Česká republika postupovala rychleji a efektivněji v elektronizaci dat, mohli bychom se sčítat o zhruba 1,5 miliardy levněji a každý občan by si ušetřil půl hodiny svého času. Naopak, pokud stát brzy nezačne s aktivními změnami legislativy a přípravou elektronizace, která s sebou nese efektivní využívání stávajících dat, bude si národ muset sčítání zopakovat i v roce 2021 ve stávající podobě.

Studie nehodnotila přiměřenost cen vysoutěžených veřejných zakázek, ale pouze obecné metody sčítání běžně používané v EU. Výsledky mají přispět k široké diskuzi o změnách legislativy a přístupu k elektronizaci agend Česka. Autory studie a s ní související Metodiky měření efektivity e-služeb ve veřejné správě jsou Martin Tajtl a Martin Ješuta, autoři Restartu a studenti oboru Informační systémy a technologie na VŠE. Na stránce www.czrestart.cz se nachází kompletní studie sčítání lidu a metodika měření. Tomuto tématu se bude pracovní skupina Restart věnovat i nadále tak, aby byl vytvářen tlak na legislativní a systémové změny eGovernmentu České republiky.

Komentáře