MPO spouští celosvětovou síť podnikatelských inkubátorů pro české firmy

Po ročním testování v Silicon Valley se CzechAcceleratory rozšíří na východ USA, do Singapuru, Izraele a do Švýcarska.

MPO spouští celosvětovou síť podnikatelských inkubátorů pro české firmy


Česká republika vybuduje pro nadějné české firmy síť podnikatelských inkubátorů po celém světě. Už na začátku příštího roku budou tato zařízení fungovat v Singapuru, v Izraeli, ve Švýcarsku a po dvou ve Spojených státech amerických. Zájemci o program se mohou začít agentuře CzechInvest hlásit od 1. dubna.

Od července letošního roku budou českým firmám k dispozici prostory ve dvou CzechAcceleratorech na západním a na východním pobřeží USA. První bude pokračováním pilotního projektu v Silicon Valley. Druhý bude umístěn buď v blízkosti Bostonu nebo New Yorku. Od začátku nového roku se pak americká dvojice rozšíří o zařízení v Izraeli, v Singapuru a ve Švýcarsku.

Do programu CzechAccelerator 2011-2014 se můžou přihlásit české technologické malé a střední podniky. Hlavním předpokladem je, aby měly připravený vlastní inovativní produkt, pro který chtějí najít uplatnění na zahraničním trhu. CzechAccelerator se podle představitelů MPO osvědčil především při hledání zahraničních obchodních partnerů nebo investorů, při budování obchodní sítě a obecně při zlepšování vlastního produktu na základě zkušeností ze zcela nových trhů.

Při výběru účastníků programu se bude posuzovat potenciál nabízeného produktu, jeho technická vyspělost a atraktivita, ale i realizovatelnost produktu. Hodnotit se bude i kvalita manažerského zázemí firmy, její podnikatelský plán a samozřejmě také relevance vůči cílům programu. V hodnotitelské komisi budou vedle specialistů pro daný obor a zástupců státní správy i soukromí investoři, kteří posoudí i investorskou atraktivitu produktu a sebeprezentační kvality zástupců firmy. Projekt CzechAccelerator 2011 – 2014 pomáhá financovat Evropská unie z Operačního programu Podnikání a inovace. Proto je nutné, aby se konečný produkt realizoval mimo území hlavního města Prahy. Pro přihlášení do CzechAcceleratoru stačí vyplnit přihlášku, která je ke stažení na internetových stránkách www.czechaccelerator.cz.

Komentáře