Na konferenci VMware v Praze diskutovali ředitelé IT z Evropy, Ruska a Středního východu o dopadu cloud computingu

Společnost VMware uspořádala 23. června v Praze konferenci o cestě k technologii cloud a jejím významu pro podnikání.

Na konferenci VMware v Praze diskutovali ředitelé IT z Evropy, Ruska a Středního východu o dopadu cloud computingu


Akce se zúčastnily čtyři desítky ředitelů IT z firem působících v regionu střední a východní Evropy, Ruska a Středního východu. Hlavním přednášejícím byl viceprezident a CTO VMware Steve Herrod. Mezi další prezentující patřil zakladatel a prezident Global Success Advisors Nenad Pacek nebo viceprezident pro produktový marketing firmy VMware Bogomil Balkansky. Své případové studie prezentovali i zástupci firem Euronet a Swedbank.

Steve Herrod z VMware přednesl příspěvek na téma budoucnosti technologie VMware a cestě k technologii cloud. Poukázal například na historickou nerovnoměrnost nákladů firem na správu IT a investice do této oblasti. Podle údajů VMware je více než 70 % všech nákladů na IT firem vynakládáno na údržbu a správu infrastruktury a aplikací a méně než 30 % na investice do inovací a zlepšování konkurenceschopnosti.

Cloud computing pak podle Herroda představuje zásadní změnu celého IT oboru, mění pohled na výstavbu, správu a užívání IT služeb, neboť umožňuje firmám nakupovat jen to, co skutečně potřebují. Je tak novým přístupem k IT jako ke službě. Virtualizace je základem cloud computingu a společnosti investující do virtualizace tak nyní mohou nyní, kdy jsou na další krok připraveni, rychleji a snadněji přejít k technologii cloud.

O ekonomické situaci v regionu CEMEA hovořil Nenad Pacek, analytik, zakladatel a prezident firmy Global Success Advisors, která se zaměřuje na poradenství mezinárodním firmám v oblasti konkurenceschopnosti na mezinárodních trzích. Milan Glavaski, ředitel IT globálního poskytovatele elektronických plateb a transakcí Euronet, přednesl příspěvek na téma získání konkurenčních výhod prostřednictvím virtualizace. O významném pozitivním dopadu virtuálních datových center na hospodářské výsledky hovořil Mart Nael, ředitel infrastruktury banky Swedbank, která patří s 9,5 milionu retailových a 534 tisíc firemních zákazníků k největším bankám ve Švédsku, Estonsku, Litvě a Lotyšsku. Viceprezident pro produktový marketing firmy VMware, Bogomil Balkansky, pak hovořil o urychlování procesu transformace IT ke cloud computingu.

Komentáře