Na konferenci WCIT se proti regulaci internetu postavilo přes 80 zemí včetně ČR

V pátek byla ukončena kontroverzní mezinárodní konference WCIT 2012, jež byla zaměřená na stanovení nových telekomunikačních regulací. Svobodu internetu hájilo přes 80 států.

Na konferenci WCIT se proti regulaci internetu postavilo přes 80 zemí včetně ČR


Zastánci svobodného internetu slaví dílčí vítězství. Během mezinárodní konference WCIT 2012 (World Conference on International Telecommunications – Světová konference o mezinárodních komunikacích), jež probíhala od 3. do 14. prosince v Dubaji, se totiž Mezinárodní telekomunikační unii ITU nepodařilo prosadit nové regulační zákony, jež by mohly ohrozit svobodný obsah celosvětové sítě internet.

Vyjednávání o budoucí správě internetu vyvolalo mezi účastníky konference rozporuplné názory. Někteří představitelé se pokoušeli prosadit kontroverzní pravidla, která by vládním organizacím umožnila výrazně ovlivňovat fungování internetu a regulovat digitální obsah.

USA, Anglie, Švédsko, Kanada, Chile, Kostarika, Česká republika, Dánsko, Egypt, Finsko, Řecko, Itálie, Japonsko, Keňa, Nizozemí, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko a Katar, všechny tyto země odmítly dohodu podepsat. Své pochybnosti vyjádřily například nad problematikou nevyžádané pošty, již si ITU přála regulovat na mezinárodní úrovni.

Finální návrh pravidel tak neobsahuje žádný přímý odkaz na internet samotný, nicméně nezávazné usnesení obsahuje text, který by se kvůli vágním definicím a výrazům mohl stát podložím pro pravidla spjatá s internetem.

Některé ze zemí, jež dokument nepodepsaly, sdělily, že svá stanoviska musí projednat se svými vrchními politickými představiteli, aby mohly učinit finální rozhodnutí. Zbývající členové unie ITU, jež sestává ze 193 zemí, dohodu podepsali v pátek odpoledne. Vzhledem k výraznému počtu zemí, které dokument nepodepsaly, je však platnost nových telekomunikačních regulací diskutabilní. ITU nedisponuje právními prostředky pro vynucování dodržení smlouvy jednotlivými zeměmi.

 

Zdroj: IDG News Service


Úvodní foto: © adimas - Fotolia.com
Komentáře