Na odečty elektřiny snad už nebude nutné čekat doma

Na odečty elektřiny snad už nebude nutné čekat doma


Strom Telecom v Rakousku implementoval první komerční systém pro odečítání spotřeby elektrické energie v reálném čase.

Firma ve spolupráci se společnosti Echelon dokončila pilotní projekt implementace multifunkčního systému pro dálkové odečty a měření spotřeby elektrické energie ve městě Feldkirch. Podle Strom Telecom jde o první systém svého druhu, který v Rakousku dosáhl stádia komerčního provozu.

Pilotní projekt, který do testování systému zapojil 350 domácností, údajně překonal očekávání zadavatele, společnosti Stadtwerke Feldkirch. Výsledkem je objednávka 3000 měřících zařízení, které Strom Telecom dodá v průběhu roku 2007. V budoucnosti je možné rozšíření systému až na 17 000 domácností v daném regionu.

Zákazníkům pokročilý systém pro měření odběru elektrické energie přinese flexibilní tarify a kvalitnější zákaznické služby. Multifunkční povaha dodávaných měřících zařízení umožňuje jejich nasazení i pro sledování odběru vody a plynu.

Pilotní projekt probíhal od června 2006. Pro jeho zahájení bylo nutné definovat a zmapovat rohzraní budoucího systému a dosáhnout dohody o propojení se stávajícími nástroji pro měření odběrů elektrické energie.

Testovací provoz pak probíhal ve dvou etapách. V první fázi získalo nová měřící zařízení 100 domácností. V druhé fázi se projektu účastnilo dalších 250 rodin. Všechny testované elektroměry v průběhu testu dosáhly 100% dostupnost při přenosech dat prostřednictvím elektrické sítě.

Komentáře