NAVISYS implementuje Microsoft SharePoint v ÚJV Řež, a.s.

NAVISYS implementuje Microsoft SharePoint v ÚJV Řež, a.s.


ÚJV Řež, a. s. je významnou organizací, která se zaměřuje na výzkum, vývoj a služby především pro jaderné a klasické elektrárny v České republice i v zahraničí. Společnost v roce 2012 vyhlásila výběrové řízení na Workflow pro schvalování nákupních požadavků. Zakázku získala společnost NAVISYS s.r.o. a projekt byl zahájen v lednu 2013.

Společnost ÚJV Řež, a. s. usiluje o posílení odpovědnosti za hospodaření všech útvarů, zrychlení schvalovacího systému a posílení kontroly nad výdaji a finanční morálkou. Na základě těchto stanovených cílů vypsala výběrové řízení na Workflow pro schvalování nákupních požadavků. Výběrového řízení se společnost NAVISYS zúčastnila s řešením Nintex Workflow na platformě Microsoft SharePoint. Navisys již 10 let spolupracuje s ÚJV Řež jako dodavatel ERP systému Microsoft Dynamics NAV a v rámci projektu tak uplatní své dlouhodobé zkušenosti.

ÚJV Řež, a. s. se zabývá vědecko-výzkumnou činností, projektováním a inženýrskou činností pro provozovatele energetických bloků se zaměřením na využití jaderných technologií v různých oborech a na dlouhodobě udržitelnou energetiku se šetrným vlivem na životní prostředí. ÚJV poskytuje služby v oblastech projekčně-inženýrských činností, podílí se na obnově klasických elektráren a přípravě výstavby jaderných elektráren. Je lídrem na trhu v oblasti využití ionizujícího záření ve zdravotnictví a výrobě diagnostických radiofarmak.

Komentáře