Vývoj nebankovních finančních produktů ovlivnil pokles růstu ekonomiky

Společnosti sdružené v České leasingové a finanční asociaci poskytly vloni pro financování investic a provozu podnikatelů i potřeb domácností 185 mld. Kč.

Vývoj nebankovních finančních produktů ovlivnil pokles růstu ekonomiky


Klesající tempo růstu ekonomiky, problémy v řadě odvětví a slábnoucí poptávka po investičních i spotřebitelských finančních produktech ve druhé polovině roku vedly vloni k poklesu leasingových obchodů (o 27,1 % u leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků a o 2,9 % v leasingu nemovitostí) a k poklesu růstových temp u ostatních nebankovních finančních obchodů. Objem spotřebitelských úvěrů poskytnutých členskými společnostmi ČLFA meziročně vzrostl o 13,4 %, objem jejich úvěrů pro podnikatele o 36,8 % a jejich factoringu o 5,4 %. Vyplývá to ze Zprávy o stavu a vývoji leasingového, nebankovního úvěrového a factoringového trhu v r. 2008 zveřejněné 17. února na tiskové konferenci ČLFA.

Přes pokles nových obchodů leasing vloni potvrdil svoji úlohu při alokaci kapitálu pro podnikatele," uvedl předseda představenstva ČLFA Mgr. Ing. Martin Kofroň. „Vloni byly u nás jeho prostřednictvím financovány investice za 110 mld. Kč. Leasingem byla opět financována téměř jedna třetina investic do strojů, zařízení a dopravních prostředků. Ve zhoršujících se ekonomických podmínkách byl využíván jako reálná alternativa financování ekonomických subjektů s omezeným přístupem k úvěrům, zejména malých a středních podniků. To odpovídá trendům v evropském leasingu. Růst spotřebitelských úvěrů členů ČLFA se i při postupně slábnoucích výdajích domácností udržel na dvojciferné úrovni. Totéž platí o úvěrech pro podnikatele. Loňský rok potvrdil, že nebankovní instituce pružně reagují na ekonomické prostředí a poptávku diversifikací nabízených finančních produktů".

Leasingové společnosti sdružené v ČLFA vloni předaly do leasingového užívání stroje, zařízení a dopravní prostředky v celkové pořizovací ceně (bez DPH) 95,5 mld. Kč. Převládal leasing dopravních prostředků (přes 70 % celkového objemu leasingu). O 22,3 % se meziročně zvýšil objem nově uzavřených operativních leasingů movitých věcí, dosáhl 18,8 mld. Kč. Jeho podíl na celkovém leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků se vloni přiblížil jedné pětině (dosáhl 19,7%). Vloni byly do leasingu předány také nemovitosti za 11,6 mld. Kč. Účetní hodnota všech leasovaných věcí dosáhla na konci r. 2008 téměř 240 mld. Kč.

Členské společnosti ČLFA poskytly spotřebitelské úvěry v souhrnné výši téměř 54,4 mld. Kč a také úvěry a splátkové prodeje pro podnikatele v souhrnné výši 25,7 mld. Kč. Factoringové společnosti postoupily vloni pohledávky celkem za 134 mld. Kč. I za ztížených podmínek se vloni zvýšil počet nebankovních finančních obchodů. Bylo uzavřeno 120.578 leasingových smluv, 1 555 675 nových spotřebitelských úvěrů a 54 478 nebankovních úvěrů pro podnikatele.

 

Komentáře