Nejmenší spokojenost s datovými schránkami panuje v Olomouckém kraji

Nedávno byly zveřejněny výsledky průzkumu, který byl zaměřený na kvalitu poskytování informací a služeb spojených se systémem datových schránek.

Nejmenší spokojenost s datovými schránkami panuje v Olomouckém kraji


Tento průzkum, provedený jako mystery shopping, proběhl na městských úřadech a poštách ve dvaadvaceti městech po celé České republice. V celorepublikovém průměru dosahuje spokojenost občanů hodnoty 76,93 %. Nejlépe z celého průzkumu dopadl Jihočeský kraj, kde celková spokojenost činila 86,81 %. Z měst se pak nejlepším výsledkem, a tedy také nejkvalitnějšími službami, může pyšnit Tábor s výsledkem 87,62 %.

Pouze v Hradci Králové a ve Znojmě byla spokojenost menší než 70 %. Nejkomplikovanějšími oblastmi byly pro úředníky a pracovníky pošt ty, se kterými nemají dostatek zkušeností. Například s žádostí o přidání oprávněné osoby do systému datových schránek, tedy méně častým úkonem, si na úřadech vědělo rady 56 % úředníků a na poštách to bylo dokonce jen 17 %. Při běžném úkonu, jako je založení datové schránky postupovali zaměstnanci pošt a úřadů v 70 % zkušeně, ostatní požádali o radu své kolegy.

„Díky průzkumu jsme získali potřebné informace, které nyní můžeme využít pro zkvalitnění servisu poskytovaného občanům. Nyní víme, na které oblasti se zaměřit a co zlepšit. Výsledky nás dokonce mile překvapily, protože dle našich odhadů jsme některé ukazatele čekali o něco horší,“ řekl k průzkumu Petr Stiegler, poradce MV pro oblast eGovernmetu.

Za městem Tábor se ve kvalitě poskytovaných služeb souvisejících s datovými schránkami umístil Chomutov, který dosáhl 86,11 %, a na třetím místě pak skončily České Budějovice s 86 %. Mezi regiony dopadl nejlépe Jihočeský kraj (86,81 %) a naopak nejhůře hodnocený byl Olomoucký kraj. I tak zde ale byla spokojenost se službami nad hranicí 70 %.


O průzkumu

Průzkum se uskutečnil na konci května 2011 a vypracovala ho společnost Mystery shoppers. Proběhl na městských úřadech a poštách ve dvacetidvou městech České republiky, konkrétně v Českých Budějovicích, Táboře, Brně, Znojmě, Karlových Varech, Hradci Králové, Jičíně Liberci, Semilech, Ostravě, Frýdku-Místku, Olomouci, Prostějově, Pardubicích, Plzni, Domažlicích, Praze, Berouně, Chomutově, Ústí nad Labem, Jihlavě a Zlíně. Mystery shopping je výzkumná metoda založená na simulovaném nákupu služeb a produktů. Slouží k identifikaci nedostatků a rezerv v poskytování služeb, prodeji i v komunikaci se zákazníkem. Díky mystery shoppingu je možné hodnotit kvalitu a úroveň služeb či výrobků poskytovaných zákazníkům. Na základě výsledků lze zjistit silné stránky a odhalit slabá místa, na které se je možné lépe zaměřit a zlepšovat je
Komentáře