Nejnovější aktivity společnosti Sharp v oblasti solárních technologií

Trh se solárními články a moduly zažívá v posledních letech velký boom a také prognózy do budoucna jsou velmi optimistické.

Nejnovější aktivity společnosti Sharp v oblasti solárních technologií


Společnost Sharp svými kroky aktivně reaguje na tento vývoj a snaží se aplikovat tzv. „solární obchodní model“ – pokrývajícího celé spektrum aktivit od výroby solárních článků až po distribuční a prodejní aktivity – a aktivně směřuje k naplnění záměru stát se společností poskytující komplexní řešení založené na solární energii. Sharp se navíc snaží realizovat přístup „místní výroba pro místní spotřebu“ z důvodu snížení nákladů a zkrácení dodacích časů. Hlavní zprávou společnosti Sharp z této oblasti je to, že Sharp založil společný podnik na výrobu tenkovrstvých solárních článků a obchodování se solární energií.

30 července 2010 založily společnosti Sharp, Enel Green Power (dále jen EGP) a ST Microelectronics (dále jen STM) společný podnik na výrobu solárních článků – 3Sun S.r.l. Zároveň 22. července schválil italský Meziresortní výbor pro ekonomické plánování (CIPE) poskytnutí dotace pro tuto továrnu. 3Sun začne s výrobou tenkovrstvých solárních článků na začátku roku 2011 a bude při tom využívat existující zařízení společnosti STM ležící v Katánii na italském ostrově Sicílie. Továrna na výrobu tentovrstvých solárních článků zahájí svůj provoz s počáteční kapacitou 160 MW a v budoucnosti je plánováno další zvýšení roční produkční kapacity až na 480 MW. Solární články vyráběné v této továrně budou prodávány především v Evropě a v oblasti Středozemního moře prostřednictvím prodejních sítí Sharpu a EGP.

Pro obchod se solární energií založily Sharp a EGP společný podnik Enel Green Power & Sharp Solar Energy S.r.l. (dále jen ESSE), v jehož rámci vybudují a budou provozovat solární elektrárny s celkovou kapacitou přesahující 500 MW na konci roku 2016. ESSE bude využívat solární články vyráběné v továrně 3Sun a rozšíří své obchodování do zemí okolo Středozemního moře včetně Itálie, Francie, Španělska a Řecka.

Podrobnosti o společném podniku na výrobu tenkovrstvých solárních článků:

Jméno společnosti:                3Sun S.r.l.

Sídlo společnosti:                   Katánie, Sicílie, Itálie

Datum založení:                     30. července 2010

Poměr investic:                      Sharp 33,33%, EGP 33,33%, ST 33,33%

Umístění továrny:                   Katánie, Sicílie, Itálie

Zahájení výroby:                    druhá polovina roku 2011

Předmět výroby:                    tenkovrstvé solární články

Roční kapacita výroby:          160 MW (v počáteční fázi)


Podrobnosti o společném podniku společného podniku pro nezávislé obchodování se solární energií:

Jméno společnosti:                Enel Green Power & Sharp Solar Energy S.r.l.

Sídlo společnosti:                   Řím, Itálie

Datum založení:                     22. července 2010

Poměr investic:                      EGP 50%, Sharp 40%, Sharp Electronics (Italia) S.p.A. 10%

Umístění elektráren:               Evropa, Střední východ a Afrika se zaměřením na Středozemní moře

Roční kapacita:                      celkově více než 500 MW  ke konci roku 2016

Komentáře