Nejvíce ztrát energie v datových centrech připadá na chlazení

Pokud datová centra chápeme jako samostatné průmyslové odvětví, pak jsou dnes šestým největším žroutem elektrické energie. A patří k jejím nejrychleji rostoucím spotřebitelům vůbec.

Nejvíce ztrát  energie v datových centrech připadá na chlazení


Celosvětově přibývá nejen počet datových center, ale vzhledem k mimořádnému množství dat, která je nutno do nich uložit, také jejich rozměry a spotřeba. To sebou mimo jiné přináší mimořádné nároky na ekonomiku provozu. Již dnes je spotřeba elektrické energie víc než 50% provozních nákladů datových center a tento podíl neustále roste. Navíc současná datová centra jsou natolik energeticky náročná, že mezi odborníky z této oblasti se už delší dobu vedou diskuse o tom, zda energetické soustavy jsou vůbec schopné hospodárně poskytovat dostatečné množství energie pro takto náročné informační systémy.

Například jedno z obřích datových center společnosti Google v USA vyžaduje pro svůj provoz chladící systémy, které jsou zhruba stejně velké jako budova sama. Objem tepla, který je z vnitřních prostor nutné odvádět, je tak vysoký, že když její IT pracovníci uvažovali o jeho rozšíření, neobdrželi pro tento záměr povolení. Odůvodnění bylo takové, že centrum umístěné poblíž řeky by vodu v ní příliš ohřívalo. To jsou problémy, které byly doposud známy zejména ze staveb jaderných elektráren a  jejich chladících věží.

Klimatizace je spolu s napájením nejdůležitějším parametrem datových center. Zvláště v horkém počasí běží klimatizace naplno a firemní elektroměry se roztáčejí na maximum. „Částka za energii vynaloženou ročně na chlazení a napájení datového centra se už obvykle překračuje hodnotu pořízeného hardwaru,“ říká v této souvislosti obchodní ředitel IT Business společnosti Schneider Electric CZ, Ivan Hábovčík.

Cílem je dále zvýšit efektivitu využívání energie v datovém centru, označovanou zkratkou PUE (Power Usage Effectiveness). Tato hodnota ukazuje podíl celkové použité elektrické energie k té, která je  použita na výpočetní výkon. Protože energii využívají nejen servery a další IT zařízení,  ale například i chladicí systém serverů, je snahou výzkumu v této oblasti, aby tato hodnota byla co nejnižší. Běžně se v minulosti datových centrech PUE pohybovalo kolem 2,5 až 3 PUE.  Dnes jsou už běžné hodnoty pod 2 a je obvyklé nové DC navrhovat pod 1,5.


Komentáře