Němečtí investoři sází na úspory energie

Jak vyplynulo z průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) mezi členskými firmami, investuje osm z deseti německých podniků v České republice do energeticky efektivních opatření. Podniky tím reagují na zvýšené náklady na energii a investují do technologií k úsporám energie.

Němečtí investoři sází na úspory energie


„Náš průzkum jasně ukazuje, že energetická efektivita představuje pro německé podniky stěžejní téma. Zejména v období krize mohou být úspory energie důležitým nástrojem ke snižování nákladů. Investice do energeticky efektivních opatření znamenají také investice do inovací a technologií – energetická efektivita tedy Česko posouvá správným směrem,“ komentuje výsledky průzkumu Mirjam Schwan, zástupkyně výkonného člena představenstva ČNOPK.

Při investování jsou středem zájmu dvě cílové oblasti: vyšší energetická efektivita budov, kam směřuje čtvrtina investovaných prostředků, následují investice do zvýšení energetické efektivity výrobních procesů (23 procent). Dále byly dotázanými uváděny také investice do energeticky úsporných strojů, energetických auditů nebo do vzdělání managerů pro energetiku.

Hlavním důvodem pro investice je z pohledu podniků úspora nákladů. Více než třetina firem uvádí tento důvod jako hlavní motivační prvek. Při rozhodování o investicích firem také hrají významnou roli ekologické faktory. Ochranu klimatu považuje při úspoře energií za motivující 15 procent dotazovaných.

Investice do úspor energie podporují rovněž četné evropské a české programy. Pro německé podniky v Česku však zatím nehrají  příliš významnou roli. Dotací při investicích do energetické efektivity využila méně než pětina podniků. Nejznámější jsou dotace z EU (40 procent). Program „Zelená úsporám“, obchod s emisními povolenkami nebo další mezinárodní možnosti podpory hrají pro podniky pouze vedlejší roli.

Německé podniky zatím příliš nevyužívají obnovitelných energií. Pouze jedna z deseti dotázaných firem investovala do této oblasti.

Komentáře