Ness dodá SAP pro Prahu 1

Společnost Ness Technologies oznámila, že na úřadu Městské části Praha 1 nasadí provozně ekonomický informační systém SAP. Projekt v hodnotě 40 milionů Kč do produktivního provozu systém vstoupí k 1. lednu 2008. Následujících šest let bude Ness poskytovat podporu systému jako outsourcingovou službu.

Ness dodá SAP pro Prahu 1


Společnost Ness Technologies oznámila, že na úřadu Městské části Praha 1 nasadí provozně ekonomický informační systém SAP. Projekt v hodnotě 40 milionů Kč do produktivního provozu systém vstoupí k 1. lednu 2008. Následujících šest let bude Ness poskytovat podporu systému jako outsourcingovou službu.

Předmětem zakázky je poskytování služeb ekonomického systému včetně potřebného hardwaru a softwaru formou outsourcingu. V rámci dodávky bude implementován systém SAP ERP zahrnující moduly pro finanční účetnictví, rozpočet, controlling, materiálové hospodářství, personalistiku a mzdy. Projekt si klade za cíl posílit transparentnost rozhodování a hospodaření MČ Praha 1. Řídící projektový tým odsouhlasil hlavní měřítka úspěšnosti naplnění cílů projektu – patří mezi ně implementace systému ve stanoveném rozsahu dle cílového konceptu, splnění časového harmonogramu a zabezpečení plynulého přechodu zpracování agend z výchozího do cílového systému.

Zavedení systému společnosti SAP na úřadu MČ Praha 1 je prvním projektem svého druhu v některé z pražských městských částí a zároveň jedním z prvních podobných projektů na celorepublikové úrovni – ekonomický informační systém na platformě společnosti SAP zatím zavedla pouze města Plzeň a Liberec. Ojedinělá je i forma následné podpory v podobě outsourcingu; projekty podobného typu jsou typické zejména pro komerční sféru.

„Systémy tohoto typu nejsou v municipální sféře zatím příliš běžné,“ uvedl Milan Sameš, generální ředitel české pobočky Ness.

Komentáře