Ness dokončil implementaci CRM řešení pro Lumius

Ness Technologies oznámil dokončení aplikace pro evidenci zákazníků a smluv společnosti Lumius

Ness dokončil implementaci CRM řešení pro Lumius


Po sedmi měsících, které zabral vývoj a implementace CRM systému, byla aplikace uvedena do provozu. Právě dokončené řešení je postaveno na technologii Oracle a stávajícím datovém modelu aplikace MDMS.

Předností nové aplikace je podle tiskového prohlášení především eliminace chyb spojených s původním ručním zadáváním parametrů smluv a automatická synchronizace dat mezi účetním systémem, aplikací pro podporu obchodu s elektřinou a plynem MDMS a novým CRM řešením.

„Cílem tohoto projektu bylo vytvořit informační systém, který zohlední kromě současných potřeb i ty, jež v budoucnu vyplynou z neustálého dynamického rozvoje společnosti Lumius.“ říká Bohumil Jirgl, projektový manažer, Ness.


Úvodní foto: © kokanfotograf - Fotolia.com
Komentáře