Ness: IT zakázky ve státní správě letos poklesnou o 20 procent

Podle ředitele Nessu Mirko Kalouse množství IT zakázek ve státní a veřejné správě v minulém roce stagnovalo s jasným trendem na zmenšování jejich velikosti. Hlavní příčinou je podle něj vyčerpání některých sekcí Evropských dotací.

Ness: IT zakázky ve státní správě letos poklesnou o 20 procent


Řada dotačních titulů a programů, určených (mimo jiné) pro rozvoj informačních systémů ve veřejné správě je podle ředitele společnosti Ness Mirko Kalouse z valné části vyčerpána, což se projeví v poklesu množství IT zakázek. V případě Nessu by se v letošním roce mělo jednat o zhruba jednu pětinu. Společnost to plánuje kompenzovat růstem nových zakázek o zhruba 7 procent v oblastech telekomunikací, bankovnictví a financí a mírnějším nárůstem nových zakázek o 1 až 3 procenta v oblasti utilit a výroby, což bude mimo jiné vyžadovat nábor nových obchodníků.

Ness rostl rychleji než trh IT v ČR

Ness v minulém roce dosáhl obratu 1,484 miliardy Kč, což představuje nárůst o 56 milionů, respektive 3,7 procenta oproti roku 2010 (Ness tedy rostl o procento rychleji než celý IT trh v ČR). Společnost zároveň uzavřela nové smlouvy v hodnotě 1,618 miliardy, což je o 6,2 procenta více než v roce 2010. Mirko Kalous dodal, že výrazně (o 6 procent) poklesl počet zakázek nad 40 milionů Kč, naopak rostl počet středně velkých zakázek v rozpětí 10 až 40 milionů - podle všeho se ale jedná o celkovou změnu poptávaných projektů a řešení, nikoliv o rozdělování velkých zakázek na menší díly.

V roce 2012 se Ness zaměří na nové trhy v oblasti řešení pro energetiku (zěmě bývalé Jugoslávie, kde již byly podepsány smlouvy například v Makedonii) a rozvoj projektů v Bulharsku a Rumunsku. Společnost se také výrazněji zaměři na zákazníky z farmaceutického průmyslu, oblast chytrých rozvodných sítí a smart meteringu (v ČR spolupracuje na pilotním projektu ČEZ ve Vrchlabí), business intelligence řešení pro bankovní sektor, utility a také využití BI v marketingu.

Mezi nově rozvíjené typy řešení patří také smart procuring pro telekomunikační operátory umožňující automatické nastavení služeb pro konkrétní mobilní telefony zákazníků. Toto řešení realizoval Ness v Jihoafrické Republice, lze jej ale využít i na "domácích" trzích střední a východní evropy. Ness také bude rozvíjet svá řešení pro zdravotnictví - zejména mobilní aplikace pro objednávání návštěv, zobrazování předpisů a další komunikace lékařů s pacienty a jejich rodinnými příslušníky.

Připravte se na kreativní destrukci

Ve střednědobém horizontu budou podle Mirko Kalouse pro společnost zásadní trendy, které nedávno nastínila ve svých prognózách společnost Gartner:

Postmoderní business: situace, kdy zákazníci chtějí mít přístup k informacím vždy a všude

Jednoduchost: nejúspěšnější jsou inovativní a zároveň jednoduché produkty (Apple)

Kreativní destrukce: změna paradigmat v IT a přechod na model služeb bude vyžadovat, aby je zákazníci existující (a fungující) infrastrukturu likvidovali a nahrazovali jednoduššími službami.

Mezi pokračující trendy bude patřit problém ukládání velkých objemů dat a zejména práce s nimi (analýza) či přechod komunikace v podnicích na mobilní zařízení a sociální sítě.

Změna ve vlastnické struktuře (vlastník CVCI skoupil akcie a volném trhu a Ness stáhl z burzy) bude mít patrně dopad na akviziční strategii společnosti. Vlastníci se budou v rámci střední a východní Evropy zaměřovat na nejvýznamější trhy (Polsko, ČR, SR), takže případné akvizice budou probíhat nejspíše v této oblasti. Podle Mirko Kalouse je do budoucna z akvizičního hlediska zajímavá například oblast bezpečnosti, nicméně tyto aktivity budou řízeny na nadnárodní úrovni (tedy nikoliv z ČR).


Úvodní foto: © Carlos Caetano - Fotolia.com
Komentáře