Ness představuje EkoNess: řešení pro správu agendy životního prostředí

Nové řešení EkoNess nabízí centralizované řízení agendy životního prostředí pro povinné výkaznictví, výpočty a ohlašování orgánům státní správy i managementu

Ness představuje EkoNess: řešení pro správu agendy životního prostředí


Společnost Ness Technologies představila EkoNess, řešení pro správu firemní agendy životního prostředí. Tento informační systém podle svých autorů splňuje legislativní požadavky a nabízí vysokou míru uživatelského přizpůsobení. Do firemního systému je implementovatelný jako serverová aplikace či jako hostovaná služba (SaaS).

„EkoNess snižuje rizika penalizace za odeslání neúplných či špatně vyplněných výkazů a pomáhá uspořit čas a náklady při vedení agendy životního prostředí i kompletaci legislativního výkaznictví,“ říká Hynek Semecký, Senior Local Sales Representative ze společnosti Ness a dodává: “Řešení splňuje stávající legislativní požadavky z oblasti chemických látek a přípravků, odpadů a obalů, ovzduší a vody dle požadavků zákazníka a umožňuje okamžitý snadný přístup ke všem informacím a datům.”

Řešení EkoNess pomáhá především těm společnostem, které podléhají ohlašovací povinnosti dle zákona o ovzduší, vodách, odpadech, obalech a integrovaném registru znečišťování (IRZ) a které se při vykazování prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) potýkají s nárůstem objemu práce při zpracování standardní agendy. Mezi hlavní problémy patří nutnost manuálního vyplňování různých typů elektronických výkazů či nezajištěná integrita dat a jejich převod do formulářů státní správy. S tím je pak spojené riziko penalizace za odeslání neúplných nebo špatně vyplněných výkazů.

Vedle samotného řešení EkoNess nabízí Ness i návazné služby jako školení zaměstnanců, sledování změn legislativy a pravidelnou aktualizaci datových formátů či pravidelné konzultace s profesionály ve vedení agendy životního prostředí.

Komentáře