Ness rozšiřuje své portfolio o produkt pro optimalizaci energetické výroby

Společnost Ness Technologies uzavřela partnerskou smlouvu o regionální spolupráci s německo-dánskou společností ProCom, dodavatelem softwarových řešení pro utilitní segment.

Ness rozšiřuje své portfolio o produkt pro optimalizaci energetické výroby


Díky této strategické spolupráci rozšiřuje Ness Technologies v České republice své portfolio pro firmy z oblasti energetiky o nové řešení pro podporu optimalizace plánu výroby energie.

Řešení pod názvem BoFiT představuje pro Ness významný doplněk v uceleném balíku řešení pro výrobu, obchod a distribuci energií. Produkt společnosti ProCom představuje první řešení tohoto typu na českém trhu. Tento vysoce sofistikovaný softwarový nástroj umožňuje optimalizovat plán kombinované energetické výroby s ohledem na dodávky silové elektřiny, tepla a podpůrných služeb pro společnost ČEPS. Jeho používáním může výrobci ušetřit jednotky procent z nákladů na palivo, takže investice do implementace řešení jsou velmi rychle návratné.

Modul je integrován s obchodním systémem MDMS a podle jeho slov doplňuje portfolio softwarových řešení společnosti Ness a dává zákazníkům možnost daleko pružněji řešit problematiku optimalizace nákladů na výrobu energie. Řešení v sobě zároveň zahrnuje obecný optimalizační proces, takže je lze použít i pro jiné oblasti – například pro optimalizaci skladování, distribuce a dodávek zemního plynu.

Partnerství se společností ProCom bylo podepsáno pro Českou republiku, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Ukrajinu a Rusko. Všechny tyto trhy prošly v posledních letech v oblasti utilit podobnou transformací a díky úzké spolupráci poboček a sdílení know-how a zkušeností dosahuje Ness na utilitních trzích střední Evropy silné synergie. Pro segment utilit má ve střední Evropě 150 profesionálních konzultantů.

Komentáře