Ness vybuduje elektronické služby slovenského katastru

Společnost Ness se ve spolupráci s DWC Slovakia stala vítězem veřejného výběrového řízení na on-line služby katastru vyhlášeného Úradom geodézie, kartografie a katastra SR v objemu 33 milionů eur.

Ness vybuduje  elektronické služby slovenského katastru


Společnost Ness patří mezi největší dodavatele řešení v Evropě pro oblast eGovernmentu a zejména elektronizaci a modernizaci katastru nemovitostí. Podílí se na budování placeného i bezplatného katastrálního portálu nejen na Slovensku, ale také v České republice, kde má v této oblasti více než 12leté zkušenosti a kde vytvořila celý informační systém katastru nemovitostí.

S cílem rozšíření nabízených služeb vypsal v červnu 2009 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK) výběrové řízení na informační systém pro elektronické služby katastru nemovitostí. Výsledky soutěže byly oznámeny v říjnu a vítězem se stalo konsorcium vedené společností Ness. Dalším členem konsorcia je společnost DWC Slovakia. Obě společnosti mají s projekty takového charakteru už zkušenosti a vzájemnou spolupráci si vyzkoušely při realizaci jiných projektů v oblasti veřejné správy.

V průběhu následujících 36 měsíců je úlohou konsorcia centralizovat informační systém katastru nemovitostí a vytvořit jednotný a údajově konzistentní zdroj údajů o katastru nemovitostí (KN). Zároveň zpřístupnit elektronické služby katastru nemovitostí a zabezpečit jejich použitelnost pro právní úkony.

Po realizaci projektu online služeb bude možné například elektronicky podat návrh na vklad do KN, podat návrh na doplnění údajů na list vlastnictví do KN, či získat informace o stavu zpracování žádosti na poskytnutí údajů z KN. Zároveň bude možné elektronicky získat například výpis listu vlastnictví z KN pro právní účely, kopie z katastrální mapy z KN pro katastrální území s platnou vektorovou katastrální mapou anebo informace z KN o vlastnících či jiných oprávněných osobách.

Společnost DWC Slovakia je jedním z dodavatelů řešení oběhu dokumentů ve veřejné správě. Má dlouholeté praktické zkušenosti a specializované know-how v oblastech Document Governance, DMS a Enterprise Content Management.

Komentáře