NetGear stahuje z trhu ethernetový Powerline adaptér XE103

NetGear stahuje z trhu ethernetový Powerline adaptér XE103


Společnost NetGear ohlásila dobrovolné stažení svého ethernetového Powerline adaptéru XE103 určeného pro Evropu a další země, které používají 220-240V elektrickou síť, a prodávaného samostatně nebo v sadě, z prodeje.

K dnešnímu dni bylo prodáno ve světě přibližně 82 000 kusů těchto výrobků. Výsledky testů prováděných pro NetGear nezávislými experty na zmíněném ethernetovém Powerline adaptéru XE103 ukázaly možnost poruchy polovodičového integrovaného obvodu ve výrobku v prostředí 220-240 V, která má za následek, že výrobek přestane pracovat a může se přehřát. Společnost NetGear nedostala žádnou zprávu o zranění nebo poškození majetku v důsledku této možné poruchy, avšak preventivně se rozhodla pro stažení výrobku z trhu.

Ethernetových Powerline adaptérů XE103 prodávaných v Severní Americe a dalších zemích používajících elektrické sítě s napětím 100-120 V se toto stažení netýká. Společnost NetGear připravila rovněž doplňkové bezpečnostní opatření, jímž varuje před rozšířením přístrojů XE103 v 220-240V sítích - nový výrobní štítek.

"NetGear je na základě své obchodní filozofie pevně zavázán poskytovat svým zákazníkům nejspolehlivější a nejbezpečnější možná zařízení z oblasti síťových řešení pro domácnosti a malé firmy," uvedl Patrick Lo, předseda představenstva a výkonný ředitel společnosti NetGear. "Přestože nevíme o žádných úrazech, škodách či poškození majetku způsobených vlivem používání modelu ethernetového Powerline adaptéru XE103, bezpečí a spokojenost našich zákazníků je pro nás největší prioritou, tak jako tomu bylo dosud a bude i nadále. Toto dobrovolné stažení výrobku je příkladem našeho odhodlání neustále dokazovat oprávněnost celosvětové reputace, díky níž jsou řešení značky NetGear považovány za synonymum výjimečné produktové kvality."

NetGear tedy prosí své zákazníky, kteří vlastní model XE103, aby jej ihned přestali používat, odpojili je od elektrické sítě a kontaktovali zástupce nebo obchodního partnera společnosti NetGear pro získání přesných informací, jak postupovat při vracení produktu zpět do společnosti NetGear a jakým způsobem získat náhradní přístroj.

Zákazníci společnosti NetGear mohou získat informace ohledně stažení modelu XE103 z trhu dvěma možnými způsoby:


Do České republiky bylo dodáno prostřednictvím přímých dovozců 122 kusů adaptérů XE103, které vyžadují výměnu na základě sériového čísla.

NetGear spolupracuje v zemích, jichž se stažení modelu XE103 týká, s významnými regulačními autoritami na tom, aby toto stažení inkriminovaného modelu probíhalo odpovídajícím a nejúčinnějším možným způsobem.
Komentáře