Neziskové organizace mají šanci získat pět milionů pro své projekty

Neziskové organizace mají v době složité ekonomické situace příležitost získat finanční prostředky pro své projekty. Nadační fond Albert rozdělí prostřednictvím grantového řízení až pět milionů korun.

Neziskové organizace mají šanci získat pět milionů pro své projekty


O granty mohou žádat příspěvkové organizace, občanská sdružení a další organizace z neziskového sektoru. „Podpoříme projekty z oblasti zdravého životního stylu, správného stravování a sociálně znevýhodněných skupin. V této oblasti se budeme výrazně zaměřovat na podporu náhradní rodinné péče a dětí opouštějících dětské domovy. Došlé projekty vyhodnotíme ve spolupráci s odborníky na uvedenou problematiku. Podrobné informace k vyplnění žádostí zájemci získají na internetových stránkách Nadačního fondu Albert,“ říká Petr Chadraba, místopředseda správní rady Nadačního fondu Albert.

A dodává: „Chceme podpořit především projekty, které cíleně pomáhají řešit současné problémy a aktivně přispívají ke zlepšení situace v daných oblastech. Právě obezita dětí i dospělých a správné začlenění dětí do náhradních rodin patří mezi nejaktuálnější.“

Nepropásněte šanci

Grantové řízení pro sociální oblast s důrazem na náhradní rodinnou péči a její podporu probíhá ve spolupráci s Nadací táta a máma a termín pro odevzdání žádostí o granty je již 28. února 2010.

Organizace zaměřující se na podporu zdravého životního stylu, správného stravování či prevence obezity mohou o granty žádat až do 15. března 2010. Tuto oblast zajišťuje Nadační fond Albert ve  spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti. Cílem grantového programu je podpora vzdělávání a osvěty v oblasti zdravých životních návyků.

Neziskové organizace, které chtějí zažádat o grant a získat významný příspěvek na své aktivity, musí vyplnit příslušný formulář a splnit další náležitosti. Detailní informace o potřebných dokumentech a podmínky pro udělení grantu se zájemci dozví na internetových stránkách Nadačního fondu Albert na www.nadacnifondalbert.cz v sekci Grantové programy.

Komentáře