Notifikace nyní jako součást Informačního systému K2

Součástí Informačního systému K2 bude nástroj pro sledování důležitých událostí a stavů.

Notifikace nyní jako součást Informačního systému K2


Společnost K2 atmitec jej představí na každoroční podzimní akci, kde uvede vývojové novinky jak v IS K2, tak v oblasti K2 cloudových řešení. Přidanou hodnotou nového systému pro upozorňování je aktuálnost informací bez ohledu na to, kde se adresát právě nachází. Příkladem může být informace o zaplacení významné faktury, o nově vzniklé příležitosti, o novém kroku ve workflow ke schválení nebo o změně stavu bankovního účtu atd.

„Nástroj sleduje nastalé události a stavy a následně automaticky rozesílá upozornění na zvolené adresáty. Upozornění dorazí uživateli jak přímo do plného klienta IS K2, tak do webového klienta K2 4 WEB, a formou notifikace i do mobilních klientů na platformách Windows Phone a Android,“ říká Zdeněk Novotný, manažer vývoje K2 atmitec.

„Událostí a stavů, u kterých je možné nastavit upozornění, existuje celá řada. Záleží tedy především na požadavcích uživatele, které informace jsou pro něj klíčové. Při správné konfiguraci je zajištěno, že všechny důležité informace z IS K2 adresát dostane včas, ať je přítomen ve firmě nebo se nachází v terénu,“ dodává Novotný.


Úvodní foto: © Logostylish - Fotolia.com
Komentáře