Fujitsu FlexFrame Orchestrator nově s podporou platformy SAP HANA

Fujitsu uvádí na trh novou generaci FlexFrame Orchestrator, nástroje pro správu infrastruktury datových center, provozujících unifikované prostředí pro SAP.

Fujitsu FlexFrame Orchestrator nově s podporou platformy SAP HANA


FlexFrame Orchestrator navíc nově přichází s rozšířením funkcionality, která je typická pro provoz datových center, pokrývá celou šíři aplikací SAP a nově podporuje implementaci platformy SAP HANA. Umožňuje správu prostředků a služeb spojených s provozem SAP a podle tiskového prohlášení společnosti také zrychluje proces obnovy provozu po katastrofě. Fujitsu v této generaci řešení  poprvé ruší omezení hardwarových a softwarových požadavků pro nasazení technologie FlexFrame. Ta je od nynějška k dispozici i v podobě, která umožňuje zavést tento účinný nástroj i pro jiné certifikované hardwarové platformy.

In-memory computing technologie SAP HANA, od svého představení v roce 2011, umožňuje podnikům na základě kvalitních obchodních analýz značně urychlit proces rozhodování. Implementaci technologie Fujitsu FlexFrame Orchestrator je možné provést bez zásahu do heterogenního prostředí datového centra. Fujitsu FlexFrame Orchestrator zajišťuje dostupnost všech uzlů a zlepšuje správu kompletních instalací platformy HANA. Firmě pomůže odstranit komplikace spojené se správou složité infrastruktury, protože po jeho zavedení již není nutné spravovat např. clusterová řešení. Díky dynamickému přidělování systémových prostředků také FlexFrame údajně zvyšuje ekonomickou efektivnost a flexibilitu využití celé infrastruktury. FlexFrame dokáže dynamicky přesouvat aplikační a databázovou zátěž platformy HANA mezi jednotlivé servery, čímž umožňuje nepřerušený chod systémů i v případě nutné údržby. Současně minimalizuje počet záložních uzlů potřebných pro případ havárie.


Úvodní foto: © corocota - Fotolia.com
Komentáře