T-Systems: Velké objemy dat v centru pozornosti firemního IT

Dnešní výzvou pro firmy jsou rostoucí objemy dat, vyšší rychlost zpracování a zvýšená různorodost zdrojů a druhů dat.

T-Systems: Velké objemy dat v centru pozornosti firemního IT


Společnost T-Systems pověřila firmu TNS Infratest, aby provedla anketu mezi manažery ICT z devíti zemí a širokého spektra různých odvětví na téma jejich strategie správy dat. Zjištění odhalila vysoké povědomí o tom, jak pracovat s velkými objemy dat (Big Data). Více než šedesát procent oslovených firem má snahu v této oblasti zavádět nejrůznější opatření. Přes čtyřicet procent respondentů, převážně z německých firem, konstatovalo, že již používají technologie zpracování v operační paměti (in-memory technologies) k analyzování dat, nebo tak hodlají učinit v blízké budoucnosti.

Princip zpracování v operační paměti (in-memory computing) umožňuje rychlou analýzu velkých a složitých objemů dat. Scénáře jeho použití přesahují pouhé urychlení stávajících obchodních, podnikatelských procesů. Podniky se domnívají, že technologie in-memory je velkou příležitostí pro inteligentní analýzy a vytváření základů pro nové produkty a služby.

Firmy také uvádí, že aplikace zpracování velkého objemu dat v operační paměti používají zejména v oblastech kritických pro fungování firem. Zhruba polovina oslovených udala, že by při implementaci řešení velkých objemů dat angažovala externí poskytovatele. Sedm procent by upřednostnilo dodávku analýz jako komplexní službu.

Nejznámějšími aplikacemi zpracování velkoobjemových dat v operační paměti jsou podle výzkumu v celosvětovém měřítku Microsoft SQL Server 2012 (67%), SAP HANA (63%) a IBM Solid DB (33%). Studii “Kam kráčíte, velké objemy dat?” (Quo vadis Big Data?) lze stáhnout z www.t-systems.com/bigdata.


Úvodní foto: © Mopic - Fotolia.com
Komentáře